దీపావళి శుభాకాంక్షలు


Deepavali Wishes By manatelugukathalu.com


మనతెలుగుకథలు.కామ్ ని ఆదరిస్తున్న రచయితలకు, పాఠకులకు మా హృదయ పూర్వక అభివాదాలు.

దీపావళి రోజున అమావాస్య చీకటిని దీపాలతో పారద్రోలుతాము.

జీవితంలోని అజ్ఞానపు అంధకారాన్ని జ్ఞానపు జ్యోతులతో ఎదుర్కొమ్మని దీని అర్థం.

ఈ దీపావళి మీ ఇంట సకల శుభాలను కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం.

కష్టాల చీకట్లు తొలగి మీ ఇంట ఆనందం వెల్లి విరియాలని ఆశిస్తున్నాం.

www.manatelugukathalu.com


107 views5 comments