top of page

మరో సమిథ

కథ వినడానికి ప్లే బటన్ క్లిక్ చేయండి.

Youtube Video link


'Maro Samidha' New Telugu Story


Written By Aduri Hymavathi


రచన: ఆదూరి హైమావతికారు దిగి తలెత్తి చుట్టూ చూసింది సిరి. వెంటనే తలత్రిప్పి తండ్రికేసి చూసి "భయంగా ఉంది నాయనా! ఇంతపెద్ద భవనంలో నా క్లాసెక్కడో ఎలా తెల్సుకోనూ?" అంది భీతి గా.


"ఉండు తల్లీ! నిన్నొక్కదాన్నే ఎలాపంపుతానూ? నేనొస్తాగా" అంటూ కారు దిగి సిరి వెంట నడిచాడు ఆమెతండ్రి ఆనందయ్య.

ఇద్దరూ నడుస్తూ మైన్ ఆఫీస్ లోనికెళ్ళారు.


తనను పరిచయం చేసుకుని, తన పాప క్లాస్ ఎక్కడో అడగ్గా, ఆఫీస్ లో ఆ ఉద్యోగి ఒక వ్యక్తిని తోడుగా పంపాడు, క్లాస్ చూపను.


క్లాస్ లో ఒక మహిళా లెక్చరర్ ఉన్నారు. అక్కడ సిరి, వాళ్ళనాన్న గారూ ఆగగానే ఆమె తలెత్తి చూసింది.


"మేడం.. న్యూ అడ్మిషన్!" అనిచెప్పి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు.

"మా అమ్మాయండీ! కొత్తగా ఇక్కడ చేరను వచ్చింది." అని పరిచయం చేశాక, ఆమె "అలాగే! మీరు నిశ్చింతగావెళ్ళి రండి" అని ఆమె చెప్పాక,

"వస్తానమ్మా! సిరీ తల్లీ!, సాయంకాలం వచ్చి తీసుకెళతాగా! ధైర్యంగా ఉండు" అని చెప్పి, కూతురు తలమీద నిమిరి వెళ్ళారాయన.


క్లాసులో మేడం "రామ్మా! వచ్చి కూర్చో" అన్నాక వెళ్ళి ఖాళీగా ఉన్న మొదటి బెంచీలో కూర్చుంది సిరి.


ఆ మేడం అందరినీ పరిచయం చేసుకుంటూ, ఒక్కోరినీ లేపి పేరూ, ఊరూ, చదివిన హైస్కూల్, మార్కులూ మొదలైనవి అడుగుతుండగా, సిరి వంతు వచ్చింది.

"నీపేరేంటి!" అని ఆమె అడగ్గానే లేచి నిలుచుంది సిరి.

"నాపేరు సిరి" అంది.

"ఎక్కడ చదివావు ఇంతకుముందు?" అనగానే సిరి "మా ఊర్లోనే నండీ! ఒకటో క్లాస్ నుండీ పదోక్లాస్ వరకూ అక్కడే."

"మీ ఊరి పేరేంటమ్మా?"

"మా ఊరు చింతక్రిందిపల్లె" అనగానే క్లాసంతా నవ్వారు.

'పాత చింతకాయ పచ్చడన్నమాట '

'చూస్తే తెలీడంలా! ఆ పట్టు పరికిణీ, మోచేతుల వరకూ జాకెట్టూ, చుట్టూ త్రిప్పి దోపుకున్న పమిటా, నడుం దిగేలా జడ కుచ్చుల జడా, తల్లో పూలూ, చేతికి బంగారు గాజులూ, మెడలో నెక్లెస్, కళ్ళకు కాటుకా, మొహాన నల్లని బొట్టూ, అన్నీ చింతకింది పల్లె లక్షణాలే' అనే ఒక్కోరి కామెంట్స్ సిరికి విని పించాయి.

క్లాసులో మేడంకూడా అన్నీ విని మెల్లిగా నవ్వుకుని "సిరీ! మీ ఊళ్ళో హైస్కూల్ ఉందా!" అని అడిగాక " అవునండీ! ఉంది నేనక్కడే చదివాను."

"అలాగా! ఎన్నిమార్కులొచ్చాయి?" అనగానే సిరి “నాకు స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిందండీ! ఇదిగోండి నామార్క్స్ షీట్" అని మేడం దగ్గర్కెళ్ళి చూపింది.

ఆమె ఆషీట్ అందుకుని పైకి పెద్దగా చదివింది.


"తెలుగు 99, ఇంగ్లీష్ 99, మాత్స్ హండ్రెడ్ ఔటాఫ్ హండ్రెడ్, కెమిస్ట్రీ, 98, ఫిజిక్స్ 99” ఇలా అన్నీ చదవి క్లాప్స్ ఇవ్వగానే అంతా క్లాప్స్ ఇచ్చారు.


"ఓహో! నీవేనా.. స్టేట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మన కాలేజ్ లో చేరబోతున్నదని మేనేజర్ గారు చెప్పారు, మీ నాన్నగారు ఫీజ్ కన్ సెషన్ కూడా వద్దన్నా రుట." అంది మేడం.


“ఔనండీ! మా నాయనగారు ప్రతి ఏడాదీ పది మందికి ఫీజ్ కడుతు న్నారు. నాకెందుకూ కన్ సెషన్" అంది.


"చాలా సంతోషం సిరీ! నీలాంటి అమ్మాయి మాకాలేజ్ స్టూడెంట్ కావడం మాకు గర్వ కారణం.బాగా చదివి ఇక్కడా స్టేట్ ఫస్ట్ తెచ్చి మా కాలేజ్ కికూడా మంచి గుర్తింపు తెస్తావని భావిస్తాను" అనిమేడం అంటూండగా బెల్ మ్రోగింది.


ఆరోజు అందరు లెక్చరర్సూ పిల్లలందరినీ పరిచయం చేసుకుని అంతా సిరిని అభినందించి "సిరిలా చదవండి, మిగతా వన్నీ వదిలేయండి. మొబైల్స్, గ్రూప్స్, యూ ట్యూబ్స్, సినిమాలూ దేనిజోలికీ వెళ్ళకండి, విద్యార్థుల్లా ఉండి మంచి మార్కులు సాధించి, మీకూ, మీ తల్లిదండ్రు లకూ, మన కాలేజ్ కీ మీవలన మంచి పేరు తేవాలి. తెలిసిందా! ఈ క్లాసయ్యక వెళ్ళి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్ మిగతావన్నీ కలెక్ట్ చేసు కోండి ఆఫీస్ రూంలో, రేపటినుండీ లెసన్స్ బిగినవుతాయి. ఈరోజు మధ్యాహ్నం క్లాసుల్లేవు. ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు చదివి నేర్చుకుని, డౌట్స్ ఉంటే అడిగి తెలుసుకోండి, తక్కువ మార్కులొస్తే ఎవ్వరినీ క్షమించేదిలేద" అని ముగించి వెళ్లారు, చివరి పీరియడు లెక్చరర్ గారు.


లెక్చరర్ వెళ్ళగానే అంతా సిరిచుట్టూ చేరారు.అంతా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి "నీలాంటి అమ్మాయి మా క్లాస్ లో చేరటం మా అదృష్టం" అంటూ అంతా ఆమె బట్టలనూ, నగలనూ, జడనూ, అందాన్నీ పొగిడారు.


అన్నింటికీ తలవంచుకుని నమస్కరించింది సిరి.


"రా.. వెళ్ళి మన బుక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుందాం" అన్నారు అంతా.


"మానాయనగారు ఈపాటికే అన్నీ తీసుకుని ఉంటారు" అంది.

ఇంతలో గుమ్మం వద్దకు వాళ్ళనాన్న ఆనందయ్య వచ్చారు.

“సిరీ బంగారు తల్లీ! ఈ రోజుకు క్లాసులు లేవుట, నీ పుస్తకాలన్నీ తీసేసు కున్నాను. వెళదామా!" అనగానే, అందరికేసీ చేతులూపి, తండ్రితో బయల్దేరింది సిరి.


అలా సిరి కాలేజ్ మొదలైంది. అది పేరున్న ప్రైవేట్ కాలేజ్. విద్యార్థులను పచ్చి కొబ్బరిముక్కల్లా రుబ్బి రంసతీసి, ఆ రసానికి మార్కులు సంపాదించి తమ కాలేజ్ పేరు రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదట నిల్పుకుని, బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ పెంచుకుంటూ రొమ్ము విరుచుకునే యాజమాన్యం. అక్కడ చదివే పిల్లలకు పగలూ, రాత్రీ తెలీదు. భోజనం రుచి తెలీదు.సెలవులూ, మజా ఉండదు. ఐతే కొందరు పిల్లలు వీటన్నింటినీ వదిలేసి జల్సాచేసేసుకుని చివరకు ఏదోమార్గంలో మార్కులు సంపాదిస్తుంటారు. ధనికుల పిల్లలూ, అధికారాలున్నవారి పిల్లలు, పదవులున్నవారి పిల్లలూ మిగతావారితో చేరరు.


రోజూ కార్లో రానూ, పోనూ కష్టంగా ఉంటుందనీ, ఆసమయంలో బాగా చదివిస్తామనీ ఆనందయ్యను చెప్పి చెప్పీ ఒప్పించి సిరిని అక్కడి హాస్టల్లో చేర్చను యాజమాన్యం ఒప్పించింది. సొమ్ము చేసుకోను అది మరో చక్కని మార్గం. హాస్టల్ ఖర్చులు భారీగానే గుంజొచ్చు.


అలా సిరి హాస్టల్లో చేరింది. ఇంటినీ, అమ్మానాన్నలనూ, ఊరినీ వదలి మరో చోట ఉండటం అదే సిరికి మొదటిమారు. బాగా ఏడుస్తూ ఇల్లు వదలి వచ్చింది.


ఆమెకంటే ఆమె అమ్మానాన్నలకు ఎక్కువ బాధ కలిగింది. వాళ్లనాన్న ఆనందయ్యకు సిరి పుట్టాకే కలిసివచ్చి, పంటలు పండి, కొబ్బరి కాయ లకు మంచి గిరాకీవచ్చి బాగా కూడి వచ్చిందని, సిరి అనేపేరు పెట్టు కున్నారు. ఆమెలేకుండా ఆయన భోజనం చేయనుకూడా ఇష్టపడడు.


సిరి తల్లి గారు లలితమ్మ "ఇలా ఐతే రేపు పెళ్ళిచేసి పంపాక ఏం చేస్తారూ! కడుపున కన్ననాకంటే మీరు బాధపడటం బాగాలేదు.ఆడపిల్ల అంటేనే మరోచోటికి వెళ్ళేదని తెలీడం లేదా! లేచి వచ్చి భోజనం చేయండి" అని చెప్పాక వెళ్ళి భోం చేశాననిపించారు.


అలా సిరికీ, వారి తల్లితండ్రులకూ సిరి కాలేజీ హాస్టలు ఎన్నడూలేని దిగులు కలిగించింది.

సిరి హాస్టల్లో దిగగానే అంతా చుట్టూ చేరారు.


"దిగులుపడకు, వాట్సాప్ లో మీ అమ్మా నాన్నలకు రోజూ మెసేజ్

చేసు కోవచ్చు” అనగానే, సిరి "వాట్సాపా అదేంటీ!" అంది.


అంతా అయోమయంగా ఒకరి ముఖాలొకరు చూసుకున్నారు.


"నీకు వాట్సాప్ లేదా! ఏదీ నీ మొబైల్ ఫోన్ తియ్యి" అనగానే, సిరి " మొబైల్ ఫోనా!" అంది.


తిరిగి అంతా ఒకరిముఖాలొకరు చూసుకున్నారు.


"ఇంత ధనికుల బిడ్డవు! నీకు మొబైల్ ఫోన్ లేదా!" అనగానే, సిరి వారి కేసి చిత్రంగా చూసింది.


వెంటనే వారికున్న మొబైల్ ఫోన్స్ చూపి, "మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. దీన్లో మనం ఎవరికైనా ఇలాంటి ఫోన్స్ ఉన్నవాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు. వారిని చూడవచ్చు, అంతేకాక సమాచారం పంప వచ్చు, ఏ భాషలోనైనా సరే. ఇంకా దీన్లో సినిమాలూ, యూట్యూబ్స్, అన్నీ చూడ వచ్చు. ఇది దగ్గర ఉంటే ఇంట్లో ఉన్నట్లే" అన్నారు అంతా, తలోమాటా చెప్తూ.


"ఐతే నేను మా నాయన్ని చూడవచ్చా!" అంది సిరి.


"అహా! ఐతే ఆయనకూ ఇలాంటి ఫోన్ ఉండాలి. మీ ఇంట్లో ల్యాండ్ ఫోన్ ఉంటే నీవు మాఫోన్ లోంచీ మీనాయనగారితో మాట్లాడవచ్చు" అంటూ ఆమె నోట్ బుక్ లోవ్రాసుకున్న ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ నెంబర్ డయల్ చేసి, అటునుంచీ ‘హలో’ అన్నాక "సిరీ! మీనాయనగారు.. మాట్లాడు" అని ఆమెచేతికి చ్చారు.


సిరి ఫోన్లో తండ్రితో మాట్లాడ సాగైంది "నాయనా! ఇక్కడ మా న్సేహితుల దగ్గర చేతిలో పట్టే నోట్సంత ఫోనుంది నాయనా! ఇది నీకూ నాకూ ఉంటే రోజూ మనం చూసుకుంటూ మాట్లాడు కోవచ్చంట" అంది.


ఆనందయ్య మహా ఆనంద పడిపోతూ "ఉండు బంగారూ సిరమ్మా! రేపు పొద్దుటేల్నే మన మేనేజర్ను తీసుకెళ్ళి నీకోటీ నాకోటీ, మీ అమ్మ కోటీ కొని తెచ్చి ఇచ్చిపోతాగా!, రోజూ నిన్ను చూడంది ఉండలేను సిరెమ్మా!" అన్నాడు.

పక్కనున్న స్నేహితులు, ఎలాటి ఫోన్ ఉండాలో చెప్పాక, ఎంత ఖరీదో చెప్పాక వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పింది సిరి.


మరునాడు మధ్యాహ్నాని కంతా ఆమె క్లాసులోకి వచ్చి ఆనందయ్య ఫోన్ ఉన్న ప్యాకెట్ ఇచ్చి, "రాత్రికి ఫోన్ చెయ్యమ్మా! ఈలోగా నేనూ మన మ్యానేజర్ దగ్గర నేర్చుకుని తయారుగుంటాను. ఆయన్ని మనం మాట్లాడుకున్నాకే పంపుతాను ఇంటికి రోజూ. నీవు మీ స్నేహితులకాడ నేర్చుకో, అమ్మాయిలూ నేర్పుతారుగా!" అని ‘సరే ‘చెప్పించుకుని వెళ్ళాడు, ఆనందంగా ఆనందయ్య.


ఆరోజు రాత్రి స్నేహితుల సాయంతో వాళ్ళనాన్నతో ఫోన్లో మాట్లాట్టమే కాక, పరస్పర చూసుకుని ఆనందించారు.

"ఇట్టంటిది ఉందని మనకు తెలికనేపోయె." అని ఆనందయ్య అంటుంటే, " దీనిలో ఇంకా చాలా ఉంతాయిట నాయనా! నేను నేర్చుకు న్నాక నీకూ చెప్తాలే." అంది సిరి.


"ఎందుకమ్మ.. మన మ్యనేజర్ లేడూ ఆయన కాడా ఉందిలే ఇట్టంటిది, నేర్చేసుకుంటాగా, నీవు నేర్చుకో తల్లీ!" అని ఆనందించాడు ఆనంద య్య కూతుర్ని రోజూ చూడవచ్చని.


"సిరిని అక్కడ చేర్పించింది, చదువుకోనా, నీతో రోజూ చూసుకుంటూ మాట్లాడుకోనా! ఏందయ్యా ఈ ఇపరీతం!" అని భార్య అంటున్నాలెక్క పెట్టలేదు ఆనందయ్య.


రోజులు సాగుతున్నాయ్. రోజూ కూతుర్ని చూసుకుంటూ ఆనందంగా గడపసాగాడాయన.


కొద్ది రోజులయ్యేసరికి సిరికి ఆమె స్నేహితులు, “నీకు 'టిక్ టాక్; నేర్పమా! బిగ్ బ్యాడ్ నేర్పమా! చిక్ చాక్ నేర్పమా, ! టేక్ రిస్క్ నేర్పమా! [ ఇవేవీ ప్రస్తుతానికి లేవు, పిల్ల్లను పాడుచేయను మరెన్నో రావచ్చు] యూ ట్యూబ్ లో సినిమాలూ ఇంకా చాలా చూడవచ్చు నేర్పమా!

'ఈ మైల్ 'పెట్టుకుని చాలా మందితో స్నేహం చేయవచ్చు, ఫేస్ బుక్ అకౌంట్ లో ఎంతో మందితో విదేశీయులతో సహా స్నేహం చేయవచ్చు, చాలా మజాగా ఉంటుంది. ఈ చదువులేంటి? నీలాంటి ధనికుల బిడ్డకు చదు వెందుకు? ప్రపంచాన్ని చూడు.నాలెడ్జ్ నేర్చుకో. బావిలో కప్పలా బతికావ్ మీ పల్లెలో, ప్రపంచం ఎంత పెద్దదో, ఎన్ని వింతలున్నాయో తెల్సుకో.


ఈ దుస్తులేంటి? పరికణా, జాకెట్, లంగా మీ అమ్మమ్మల కాలం నాటి దుస్తులు ఎవ్వరూ వేసుకోరు కాలేజ్ లో, మమ్మల్నిచూడూ! టైట్ ప్యాంట్స్, లోనెక్ షర్ట్స్ ఇలా ఉండాలి కాలేజ్ అమ్మాయిలు. నీ అందా నికి నీ ఒంటిరంగుకు, నీ పెర్సనాలిటీకి మొగపిల్లలంతా నీవెనక పడి చస్తారు ' అంటూ బాగా ఎక్కబోయటాన,


ఆమె తండ్రికి ఫోన్లో చెప్పి తన కో బ్యాంక్ అకౌంట్ చేయించుకుని, కాలేజ్ బ్యాంక్ లో సొమ్ము తీసు కోడమేకాక, ఫోన్ లోనే సొమ్ము చెల్లించే, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటివి నేర్చేసుకుని అన్నీ రూముకే తెప్పించుకునే ఏర్పాటు చేసేసుకుంది. ధనికుల జతలో ఉండటాన కాలేజ్ వారేమీ అభ్యంతరాలు చెప్పలేదు.


ఆమూడు నెలల పరీక్షల్లో అన్నిట్లో మార్కులు తగ్గాయి.

లెక్చరర్స్ అడిగ్గా" మా ఫాదర్ అన్నీ చూసుకుంటారు, నాగురించీ బెంగ పడకండి సార్! మీ కాలేజ్ లో మొదటి ర్యాంక్ నాకే వచ్చితీరు తుంది" అని నిర్లక్ష్యంగా చెప్పింది సిరి.


ఆమె వస్త్రధారణలో మార్పుకూడా గమనించారు లెక్చరర్స్ అంతా. క్రమేపీ సిరి క్లాసులకు రావడం కూడా తగ్గింది. మత్తుగా ఉండటం కూడా గమనించారు. తండ్రికి ఫోన్ చేయడం సొమ్ము కావాల్సి నప్పుడే.


" చాలా బిజీగా ఉన్నాను నాన్నా! చదువుతో." అనిచెప్పేది.

రోజంతా ఫోన్లోనే. టిక్ టాకే ప్రపంచం.

ఫైనల్ పరీక్షల సమయంలో యాజమాన్యం సిరి తండ్రికి కబురంపి విషయం వివరించారు.


" అయ్యా! మీ అమ్మాయి ఈ ఏడాది పాస్ కావడం కష్టం, మీరేమైనా సర్దుబాటు చేయగలిగితే సరి.లేకపోతే మీ అమ్మాయి ఫైల్ ఔతుంది" అని హెచ్చరించారు.


దిక్కుతోచని ఆనందయ్య, " ఎందుకని మా అమ్మాయి ఇలా ఐంది? చదువు లో తెలివిలో ఫస్ట్ ఉండేది. మీకు చెప్పను రావడం లేదా!" అని యాజమాన్యంతో తగాదాకు దిగాడు.


అందరిలోకీ పెద్ద వాడైన ఒక లెక్చరర్ ఆయన్ను ఒక గదిలోకూర్చోబెట్టి

" అయ్యా! నాపేరు నాగేశ్వర్రావు.మీరు పెద్దలు, ధనికులు, మంచివారు. మీ అమ్మాయిని ఎంతో క్రమశిక్షణతో పెంచారు. కాలేజ్ జీవితం లో పిల్లలు స్నేహితులతో చేరి చాలా కొత్త విషయాలను తెల్సుకుంటూ ప్రమాదపు అంచులను చేరుతారు. అలా అవుతున్నామనేది వారికీ తెలియదు.తెల్సుకునే సరికి జారి క్రిందపడి పోతారు.


మీ అమ్మాయి ఎంతో తెలివైనదీ, బుధ్ధిమతు రాలూ, మాత్రమేకాక అమాయకురాలు కూడా. పిల్లలను పెంచడంలో కాస్తంత నాగరికం కూడా నేర్పాలి. మీరు మరీ పల్లెటూరి బిడ్డలా పెంచారు. అందువల్ల మీ అమ్మాయి ఈ నాగరీక ప్రపంచంలో పడి కొత్తొక వింత కావటాన ఇలా వాటికి బానిసై పోయింది. మీ బిడ్డేకాదు. ఈరోజుల్లో చాలా మంది ఈ టిక్ టాక్ లవంటి వికృత మైన సోషల్ మీడియా మాయ లోపడి సమాజాన్నీ, చదువునూ, జీవితాన్నీ కూడా కోల్పోతున్నారు.


ఈ సోషల్ మీడియా మాయ యువతను నిర్వీర్యు లను చేస్తు న్నది.వారి మేధను మసిచేస్తున్నది. దీనిని కనిపెట్టిన వారికి, లోకంలోకి వదలినవారికీ ఏశిక్షవిధించినా పాపం లేదు. మనం కొన్ని సౌకర్యాల కొరకు ఫోన్స్ కొనిస్తే, వాటిలోని విషం వైపు యువత పయనించి తమ మేధనూ, మనస్సునూ, విలువైన తిరిగిరాని సమయాన్నీ వృధాచేసుకుని నిండు జీవితాలను వ్యర్థం చేసు కుంటున్నది. నేనూ మీలాంటి దౌర్భాగ్యపు తండ్రినే.


మహామేధావైన నాకుమారుడు వీటికి పడి సమిధై పోయాడు. పేరెంట్స్ అందరికీ ఎరుకపరచాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.ఆ లోపే ప్రమాదపు అంచుకు చేరిపోతున్నారు యువత. మీ అమ్మాయిని కొంతకాల మీ ఇంటికి లేదా ఏదైనా ఆశ్రమాల వంటి కొత్త ప్రశాంత స్థలాలకూ తీసుకెళ్ళి, కాస్త స్థిమిత పడ్డాక తీసుకురండి. ఇదినా సలహా" ని నాగేశ్వర్రావు గారు అంటూండగానే కాలేజ్ లో పెద్దగోల అంతా ఎక్కడికో పరుగులూ, ఉరుకులూ, పెద్దగా అరుపులూనూ.


" సిరి మూడో అంతస్తు పైనుండీ దూకేసింది, టిక్ టాక్ లో ఎవరో ' నీవు పైనుండీ దూకగలవా! పిరికి దానివా! 'దూకితే నీకు ఇరవైవేల లైక్స్ ' అని మేసేజ్ పెట్టారట. వెంటనే దూకేసింది” అనే కేకలు విని ఆవైపు పరుగు తీశారు సిరి నాన్నగారు గుండె బాదుకుంటూ, నాగేశ్వరరావుగారూ నూ.


యువత తల్లితండ్రులారా తస్మాత్ జాగ్రత.

***శుభం***


ఆదూరి హైమావతి గారి ప్రొఫైల్ కొరకు, మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో వారి ఇతర రచనల కొరకు


కథలు, నవలలు మరియు జోకుల పోటీల వివరాల కోసం
మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).ఇప్పుడు మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో ప్రచురింపబడ్డ కథలను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా వినవచ్చును.

లింక్ క్లిక్ చేసి, google podcast/spotify podcast/apple podcast లలో మీకు అనువైన దానిని ఎంపిక చేసుకొని మంచి కథలను చక్కటి తెలుగు ఉచ్చారణలో వినండి.


మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.

మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.


లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు.పరిచయ వాక్యాలు .

శ్రీయుతులు మన తెలుగు కథలు సంపాదకుల వారికి , హృదయపూర్వక నమస్కారాలతో,

ఆర్యా! సాయిరాం!

నేను విశ్రాంత ఉపాధ్యాయినిని. పిల్లలతో 40 సం.కాలం మెలిగినందున ఎక్కువగా పిలల్లకోసం కథలు వ్రాయడం అభ్యసనమైంది .నాలుగు కథల పుస్తకాలు భగవంతునిదయతో అచ్చయ్యాయి. ఈ 2020 లో 108 మానవతావిలువలకు ఉపవిలువల తో ఒక శత కధా సుమమాల అనేపేర పుస్తకం అచ్చైంది.

కేవలం బాలలను దృష్టిలో ఉంచుకుని భగవంతుడు చేయించినది ఇది. సుమారుగా 10,12 పుస్తకాలు, జంతువులు, పక్షులు, పుషాలు,వృక్షాలగురించీ కథల పుస్తకాలూ ఇ బుక్స్ గా కినిగెలో ఉంచడం జరిగింది. అమెరికానుండీ వెలువడే వెబ్ మ్యాగజైన్లో గత కొంత కాలంగా వస్తున్న సామెతలతో చక్కని కథలు అనే పేర ప్రచురించబడిన కథలను ఇ బుక్ గ్రా క్రితం మాసంలో రూపొందింది. సమాజంలో విషయాలు చూస్తూ వింటూ కొన్ని కథలను రూపొందించడం జరుగుతున్నది.అనేక పత్రికలలో ప్రచురింపబడ్డాయి, కొన్నింటికి బహుమతులుకూడా వచ్చాయి.

మొన్న కెనడా డే సందర్భంగా వారు నిర్వహించిన కథలపోటీలో ' క్షుత్తు ' అనేకథకు బహుమతి వచ్చింది

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ బాలవికాస్ గురువుగా గత 40 సం.రాలుగా మానవతా విలువలను సమాజంలో బాల బాలికలకు ఉచితంగా నేర్పించే గురువులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేకార్యక్రమంలో రాష్ట్రమంతా గత 35 సం. సంచరించడం స్వామివారి కృపే.

పుట్టపర్తి ఆశ్రమసేవలో సేవ చేసుకుంటూ అక్కడే ఉంటుండగా కరోనాకారణాన ఆశ్రమం మూసేయటాన ,ప్రస్తుతం బెంగుళూరులో అమ్మాయి ఇంట్లో మకాం.

ధన్యవాదాలతో,

ఆదూరి.హైమావతి


46 views1 comment

1 комментарий


Mana Telugu Kathalu
Mana Telugu Kathalu
03 апр. 2023 г.

T swapna Swapna • 2 weeks ago

TQ sairam

Лайк
bottom of page