top of page

మేనరికం'Menarikam' - New Telugu Story Written By Yasoda Pulugurtha 

Published In manatelugukathalu.com On 16/02/2024

'మేనరికం' తెలుగు కథ

రచన: యశోద పులుగుర్త 

(ఉత్తమ రచయిత్రి బిరుదు గ్రహీత)


రాజేశ్వరి కి భర్తపోయాడు.. ఇద్దరు మగపిల్లలను, ఆడపిల్లనూ భర్త మిగిల్చి పోయిన రెండు ఎకరాల పొలం మీద వచ్చే ఆదాయం, ఇంటిలో ఒక వాటా మీద వచ్చే అద్దెతోనూ, ఇంటి చుట్టుపక్కల తెలుసున్నవారికి చిన్నా చితకా పిండివంటలు చేసి ఇవ్వడం, అలాగే పచ్చళ్లు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నంతలో పొదుపుగా ఉంటూ పిల్లలని చదివించుకుంటోంది..

పెద్దవాడు సుధాకరానికి డిగ్రీ పూర్తి అయినాక కొన్ని నెలలు ఏవో చిన్నా చితకా కంప్యూటర్ కోర్సులు చేసాడు. అదృష్టవశాత్తూ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో క్లర్క్ ఉద్యోగం వచ్చింది.. రెండోవాడు పాలిటెక్నిక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాడప. కూతురు ఇంటర్ మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. 

రాజేశ్వరి కాస్త స్తిమిత పడింది. చిన్న కొడుకు హరిక్రిష్ణ ఇంజనీరింగ్ చదవాలని ఉబలాటపడుతున్నాడు. ఆఖరిది కూతురు మాధురి. కనీసం డిగ్రీ అయినా చదివించి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటోంది.

సుధాకర్ కి ఉద్యోగం వచ్చేకా ఆవిడ ఆశలూ కోరికలూ అన్నీ సుధాకర్ మీదే పెట్టుకుంది.

అయినా ఆవిడ తన పనులను ఎప్పటిలా చేసుకుంటూ ఉన్నంతలో పొదుపుగా ఉంటోంది.

సుధాకర్ మొదటి నెల జీతం అందుకున్నాడు. ఆ రోజు రాత్రి భోజనం వడ్డిస్తూ రాజ్యలక్ష్మి సుధాకర్ తో "నాన్నా సుధా, నీకు వచ్చే ప్రతీ నెల జీతంలో నీ అవసరాలకు కొంత డబ్బు ఉంచుకుని మిగతాది బేంక్ లో వేయి. హరి చదువు, మాధురి పెళ్లి మన ముందు ఉన్న పెద్ద సమస్యలు. ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు జాగ్రత్తగా ఉంటే హరి కూడా ఉద్యోగం వచ్చి స్తిరపడ్తాడు. మాధురి కి కూడా డిగ్రీ పూర్తి అవుతుంది. ఏదైనా సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయచ్చు".


"అమ్మా ఈ నెల జీతంలో నాకు కావలసిన బట్టలు, షూస్ కొనుక్కోగా ఒక అయిదు వేలు మాత్రమే మిగిలాయి. ఆఫీస్ కు వెళ్లడానికి సరి అయిన బట్టలు లేవు. ఇన్నాళ్లూ చెప్పులు వేసుకుని తిరిగాను. అందరూ ఎంత టిప్ టాప్ గా వస్తారో తెలుసా? షూస్ లేకపోతే బాగుండదని షూస్ కొనుక్కున్నాను. ఒక మంచి వాచ్ కూడా కొనుక్కోవాలని అనుకుంటున్నాను". 


"సుధాకర్ మాటలకు ఆవిడ తెల్లబోయిందో క్షణం. జీతం అందుకోగానే అమ్మా జీతం అందుకున్నాను. నేను బట్టలూ అవీ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నానని ఒక్కమాట తనతో ముందు చెప్పకుండా అన్నీ కొనేసుకున్నాకా తనతో చెప్పడం ఆవిడ మవస్సుకి చివుక్కుమనిపించింది. హరికీ, మాధురికి కూడా ఏమైనా కొని ఉంటే బాగుండేది కదా అని మవస్సుకి అనిపించినా క్షణంలో తేరుకుంటూ "పోనీలే సుధా, ఆఫీస్ కు వెళ్లేవాడివి, నలుగురిలో నీట్ గా ఉండకపోతే ఎలాగ, మంచి పని చేసావంటూ కొడుకుతో అంది.


ఆ తరువాత నెల జీతం అందుకున్నాకా తల్లితో అన్నాడు. "అమ్మా ఆఫీస్ కు వెళ్లడానికి బైక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నానని, వాయిదాల పధ్దతిలో కొనబోతున్నానని.

తరువాత ఇంట్లో సరైన ఫర్నిచర్ లేదని, స్నేహితులు వస్తే బాగుండదంటూ కుర్చీలు, టి.వి కొన్నాడు. రాజ్యలక్ష్మి ఏమీ మాటలాడలేకపోయింది.

ఆవిడ ఆలోచనలు వేరు. సుధాకర్ జీతాన్ని దాచి పెడితే రేపు కూతురి పెళ్లి ఖర్చులకు అక్కరకు వస్తాయని.

కానీ సుధాకర్!


ఉద్యోగం వచ్చాకా అతని మనస్తత్వం పూర్తిగా మారిపోయింది. నా సంపాదన అనే స్వార్ధం అతనిలో నెమ్మదిగా కలగనారంభించింది. 


తల్లికి చెప్పకుండా ఆఫీస్ కోఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీలో మెంబర్ గా చేరి మూడువందల గజాల స్తలం వాయిదా పధ్దతిలో కొన్నాడు.


సుధాకర్ ఉద్యోగంలో చేరి రెండు సంవత్సరాల కాలం పూర్తి అయింది. హరిక్రిష్ణ పాలిటెక్నిక్ పూర్తి చేసాడు. ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాస్తానన్నయ్యా అని సుధాకర్ తో అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫీజులవీ కట్టడం కష్టమని, ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదించుకుని పార్ట్ టైమ్ చదవమవి చెప్పాడు. అన్నయ్య మాటలకు హరిక్రిష్ణ ఖిన్నుడైనాడు. మాధురి డిగ్రీ లో చేరింది. అది డిగ్రీ చదవకపోతేనేం అని ఎగిరాడు సుధాకర్. కానీ రాజ్యలక్ష్మి గట్టిగా చెప్పింది. డిగ్రీ అయినా లేకపోతే దానికి పెళ్లి సంబంధాలు రావడం కష్టమని. ఇంకేమీ మాటలాడలేక ఊరుకున్నాడు.


 చాలా కాలం తరువాత రాజేశ్వరి పెద్ద అన్న రాజ్యలక్ష్మిని చూడడానికి వచ్చాడు. రాజ్యలక్ష్మి అన్నను చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. భర్త చనిపోయాకా చుట్టపు చూపుగా వచ్చి పలకరించి వెళ్లిపోయాడు. ఇన్ని సంవత్సరాలకు మరల వచ్చాడు. చాలా సేపు మాటలు మాట్లాడుకున్నాకా తన కూతురు భ్రమరాంబను సుధాకరానికి చేసుకొమ్మని అడిగాడు..


రాజేశ్వరికి అన్నగారి రాకకు కారణం ఇదా అనుకుని ఆశ్చర్యపోయింది. ఆవిడకు మేనకోడలిని తన కొడుక్కి చేసుకోవడం ఇష్టంలేదు.. అయినా ఓ రెండు మూడు ఏళ్లు పోతేగానీ కొడుక్కి పెళ్లిచేయాలనుకోలేదు.. చిన్న వాడికి ఏదైనా ఉద్యోగం అలాగే మాధురికి డిగ్రీ పూర్తి అయితేగానీ సుధాకర్ కి పెళ్లి చేసే తలంపులో లేదు.


అన్నగారు చాలా తరచుగా చెల్లెలింటికి రావడం మొదలు పెట్టాడు. వచ్చినప్పుడల్లా పెళ్లి ప్రసక్తి తెస్తూంటే రాజేశ్వరి ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది.. "వద్దులే అన్నయ్యా, మేనరికాలు ఇప్పుడు ఎవరూ చేసుకోవడం లేదని, సుధాకర్ కి పై సంబంధమే చేసుకుంటామనీ, అదీగాక మరో రెండు మూడు సంవత్సరాలు పోతేగానీ సుధాకరానికి పెళ్లి చేసే ఆలోచన లేదని". 


అసలు కారణం వేరే ఉంది.. అన్నగారు భలే లౌక్యుడనీ తెలుసామెకు.. భర్త పోయినపుడు చుట్టపు చూపుగా వచ్చి పలుకరించి, కుటుంబ బాధ్యత తనమీద ఎక్కడ పడుతుందోనని మెల్లిగా జారుకున్నాడు.. ఏనాడూ రాజ్యం ఎలా ఉన్నావే అంటూ పలుకరించని అన్నయ్య సుధాకరానికి ఉద్యోగం వచ్చిందని తెలుసుకున్న వెంటనే వచ్చేసి ప్రేమకారిపోతున్నట్లు తమ మీద అభిమానాన్ని వ్సక్త పరచడం గ్రహించుకోలేని అమాయకురాలేమీ కాదు రాజేశ్వరి.. పైగా మేనకోడలు భ్రమరాంబ గురించి బంధువర్గంలో అనుకోవడం వింది తాను, ఆ అమ్మాయి వట్టి అహంభావి అని, తండ్రి గుణాలన్నీ పుణికి పుచ్చుకుందని.. 


ఒక రోజు సుధాకరం తల్లి దగ్గరకు వచ్చి ఏదో చెప్పాలని తచ్చాడుతుంటుంటే రాజేశ్వరి గ్రహించి "ఏమిటిరా సుధా" అని అడగ్గానే తను మామయ్య కూతురు భ్రమరని ప్రేమించానని, తననే పెళ్లిచేసుకుంటానని చెప్పేసరికి నిర్వీణ్యురాలైందో క్షణం. 


సుధాకరానికి ఆవిడ ఏమీ జవాబివ్వలేదు.. అయినా ఏమని సమాధానమిస్తుంది?

అన్నీ వాడే నిర్ణయించుకున్న తరువాత తనతో చెపుతాడు. ఇంటి పరిస్తితులను ఎన్నో సార్లు చెప్పింది వాడికి. చెల్లెలి పెళ్లి ముఖ్యమని కూడా చెప్పింది. అయినా కూడా సుధాకర్ బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తిస్తుంటే తనేమి అనగలదు. తనకు నచ్చనవన్నీ జరిగిపోతున్నాయి. మేనకోడలిని తన కొడుక్కి చేసుకోవడం ససేమిరా ఇష్టంలేదు.


ఆ తరువాత రాజేశ్వరి అక్కలూ, చెల్లెలూ మరో అన్నయ్యా, మిగతా దగ్గర బంధువులందరూ ఏకమై రాజేశ్వరి ఇంటికి వచ్చి మరీ ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసారు.. మేనకోడలు, పైగా నీ ఇంటి కష్టసుఖాలను తెలుసున్న పిల్లను చేసుకుంటే నీ కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా సహకరిస్తుందని, పైగా బావా మరదళ్లు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నారని, జంట బాగుందని మరీ ఒప్పించారు. 


తనకు ఇష్టం తో ప్రమేయం లేకుండానే వారిరువురి పెళ్లి జరిగిపోయింది.


పాపం రాజేశ్వరి ఆశించింది వేరు.. తనకా ఆ పొలం తప్పించితే మరో ఆధారం లేదు.. చక్కని పై సంబంధం చూసి కట్న కానుకలు, ఆడపడుచులాంఛనాలూ లాంటివి తీసుకుని ముచ్చటగా మురిపంగా చేయాలన్నుకున్న పెళ్లి ఏ ముద్దు ముచ్చట్లూ లేకుండా తూ తూ మంత్రంలా జరిగిపోయిందని బాధపడింది.. కానీ దైవ ఘటన అలా ఉంటే తానేమి చేయగలననుకుంది..


పెళ్లైన నాలుగు నెలలకే సుధాకరానికి రాజమండ్రీ నుండి నెల్లూరుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది.. అందరూ ఒకచోట ఉంటే ఇంటి ఖర్చులు కలసివస్తాయని, కొడుకు కోడలు సంసార బాధ్యత తీసుకుంటే తాను కాస్త సేద తీర్చుకోవచ్చని ఆశించిన రాజేశ్వరి కి కొడుకు బదిలీ అయి వెళ్లిపోవడం ఆశనిపాతంలా తోచింది.. ప్రతీనెల ఇంటి అవసరాలకు కాస్త డబ్బు పంపిస్తూ ఉంటానని తల్లితో అనునయంగా చెప్పిన సుధాకర్ నెల్లూరు వెళ్లగానే ఆ మాట పూర్తిగా మరచిపోయాడు..


అసలు సుధాకరాన్ని మేనకోడలు భ్రమరతో కలిపి ప్రేమకు బీజంవేసి నారుపోసింది అన్నగారేనని రాజేశ్వరికి తెలీదు.. ఒకటి రెండుసార్లు కావాలని రాజేశ్వరి అన్నగారు సుధాకరాన్ని సరదాగా తన ఊరికి తీసుకువెళ్లడం, కూతురు భ్రమరని అతనితో సన్నిహితంగా మెలగనివ్వడం, ఒకరి అడ్రస్సులు మరొకరికి ఇప్పించి ప్రేమలేఖలు వ్రాసుకునేలా చేయడం ఇలా ఎన్నో అన్నగారి ప్రోత్సాహం మీద నడచిపోయాయి.. అంతే కాదు బంధువులందరిదగ్గర కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంటూ భ్రమరను సుధాకరాన్ని ఒకటి చేయమని, రాజేశ్వరిని ఒప్పించమని నక్క ఏడ్పులు ఏడ్చి కాణీ కట్నం లేకుండా మేనల్లుడిని కూతురికి కట్టపెట్టాడు.. ఆ తరువాత ఇక్కడ ఉంటే తన కూతురు ఎక్కడ కష్టపడిపోతుందో, అల్లుడి సంపాదన అంతా చెల్లెలి కుటుంబానికి ఖర్చు అయిపోతుందన్న దూరాలోచనతో తనకున్న పరపతిని ఉపయోగించి సుధాకరాన్ని నెల్లూరుకి బదిలీ చేయించి హాయిగా ఊపిరి తీసుకున్నాడు.. ఇంకా ఆయనకోరిక ఒకటి మిగిలిపోయింది.. చెల్లెలికున్న రెండెకరాల పొలంలో ఒక ఎకరం పొలం తన అల్లుడి పేరుమీద వ్రాయించడం..


పాపం రాజేశ్వరికి తెరవెనుక నిలబడి అన్నగారు నడిపించిన నాటకం గురించి తెలీదు.. తెలిస్తే పాపం ఆవిడ గుండె ఆగిపోదూ ? యధాప్రకారం ఆవిడ కష్టాలు ఆవిడను వెన్నాడుతూనే ఉన్నాయి..

***

యశోద పులుగుర్త గారి ప్రొఫైల్ కొరకు, మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో వారి ఇతర రచనల కొరకు 

ఉగాది 2024 సీరియల్ నవలల పోటీల వివరాల కోసం


మేము నిర్వహించే వివిధ పోటీలలో రచయితలకు బహుమతులు అందించడంలో భాగస్వాములు కావాలనుకునే వారు వివరాల కోసం story@manatelugukathalu.com కి మెయిల్ చెయ్యండి.


మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.

లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు. 

మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.


రచయిత్రి పరిచయం :  

నా పేరు యశోద పులుగుర్త, మా వారి పేరు శ్రీ కైలాసపతిరావు ! నేను ఒక ప్రభుత్వరంగ సంస్తలో మార్కెటింగ్ విభాగంలో సీనియర్ మేనేజర్ గా 35 సంవత్సరములు పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను.. నా విద్యార్హతలు M.A (Pub. Admn.) & M.B.A (Marketing ). రిటైర్ అయ్యాక పూర్తిగా తెలుగు సాహిత్యం పట్ల , రచనల పట్ల ఆసక్తి కలిగింది.. చిన్నతనంనుండి మంచి మంచి రచయితలు, రచయిత్రుల కధలు, సీరియల్స్ చదువుతూ పెరిగినదాన్ని! నాకు చిన్నతనంనుండి మంచి మంచి కధలు వ్రాయడానికి ప్రయత్నించేదాన్ని.. కాని చదువు, ఉద్యోగం, పిల్లల పెంపకం బాధ్యతలలో నా కోరిక తీరలేదు.. ప్రస్తుతం మా అబ్బాయిలిద్దరూ వాళ్లు కుటుంబాలతో అమెరికాలో స్తిరపడ్డారు.. నేను ప్రస్తుతం రచనా వ్యాపకంలో ఉంటూ కధలూ, వ్యాసాలూ వివిధ పత్రికలకు పంపుతూ ఇలా అప్పుడప్పుడు పోటీలలో పాల్గొంటున్నాను.. నేను వ్రాసిన రెండుకధలు పుస్తక రూపంలో ప్రచురితమైనాయి.. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో నేనూ, మా శ్రీవారూ విశ్రాంతి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం.


30 /10 /2022 తేదీన హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారిచే సన్మానింపబడి, ఉత్తమ రచయిత్రి బిరుదు పొందారు.

యశోద పులుగుర్త గారి ప్రొఫైల్ కొరకు, మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో వారి ఇతర రచనల కొరకు 

ఉగాది 2024 సీరియల్ నవలల పోటీల వివరాల కోసం


మేము నిర్వహించే వివిధ పోటీలలో రచయితలకు బహుమతులు అందించడంలో భాగస్వాములు కావాలనుకునే వారు వివరాల కోసం story@manatelugukathalu.com కి మెయిల్ చెయ్యండి.


మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.

లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు. 

మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.


రచయిత్రి పరిచయం :  

నా పేరు యశోద పులుగుర్త, మా వారి పేరు శ్రీ కైలాసపతిరావు ! నేను ఒక ప్రభుత్వరంగ సంస్తలో మార్కెటింగ్ విభాగంలో సీనియర్ మేనేజర్ గా 35 సంవత్సరములు పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను.. నా విద్యార్హతలు M.A (Pub. Admn.) & M.B.A (Marketing ). రిటైర్ అయ్యాక పూర్తిగా తెలుగు సాహిత్యం పట్ల , రచనల పట్ల ఆసక్తి కలిగింది.. చిన్నతనంనుండి మంచి మంచి రచయితలు, రచయిత్రుల కధలు, సీరియల్స్ చదువుతూ పెరిగినదాన్ని! నాకు చిన్నతనంనుండి మంచి మంచి కధలు వ్రాయడానికి ప్రయత్నించేదాన్ని.. కాని చదువు, ఉద్యోగం, పిల్లల పెంపకం బాధ్యతలలో నా కోరిక తీరలేదు.. ప్రస్తుతం మా అబ్బాయిలిద్దరూ వాళ్లు కుటుంబాలతో అమెరికాలో స్తిరపడ్డారు.. నేను ప్రస్తుతం రచనా వ్యాపకంలో ఉంటూ కధలూ, వ్యాసాలూ వివిధ పత్రికలకు పంపుతూ ఇలా అప్పుడప్పుడు పోటీలలో పాల్గొంటున్నాను.. నేను వ్రాసిన రెండుకధలు పుస్తక రూపంలో ప్రచురితమైనాయి.. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో నేనూ, మా శ్రీవారూ విశ్రాంతి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం.


50 views0 comments

Comments


bottom of page