top of page

కర్తవ్యం - ఎపిసోడ్ 2

కథ వినడానికి ప్లే బటన్ క్లిక్ చేయండి.Youtube Video link

'Karthavyam - Episode 2' Mini Telugu Web Series

Written By Vedurumudu Ramarao

రచన: వెదురుమూడి రామారావువెదురుమూడి రామారావు గారి సంక్షిప్త ధారావాహిక కర్తవ్యం రెండవ భాగం


గత ఎపిసోడ్ లో


విశ్వనాథం మంచి పేరున్న లాయర్.

అయన భార్య సుమతి.

అందరికీ మంచి చేసే స్వభావం ఉన్న వారు వాళ్లిద్దరూ.

వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన మనోహర్, సుధ ల మధ్య మనస్పర్థలు ఉండటం గమనిస్తారు.

ఎలాగైనా వాళ్ళను కలపాలనుకుంటారు.ఇక కర్తవ్యం రెండవ భాగం చదవండి.


పెసరట్టు ఉప్మా, వేడివేడిగా కొబ్బరిచట్నీ తో రెడీగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ మీద నోరు ఊరిస్తున్నాయి. చేతిలో న్యూస్ పేపర్ తో విశ్వనాధం గారు "అందరు తొందరగా రండి. చల్లారి పోతుంది మళ్ళీ" అంటూ గబగబా వచ్చి కూర్చొన్నారు.


‘పిల్లలు రాకుండా మీరు ఏంటి తొందర పడుతున్నారు’ అంటూ సుమతి మళ్ళీ మనోహర్, సుధా లని బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ప్రేమగా పిలిచారు. మెల్లగా ఉప్మా ని ఆస్వాదిస్తూ విశ్వనాధం గారు ప్రస్తావన తెచ్చారు. పిల్లలిద్దరూ ఇంకా అటు ఇటు చూస్తూనే వున్నారు. భావోద్వేగాల లో ఏమీ మెరుగు కనిపించలేదు..


"ఎలాగా కోర్ట్ కి సెలవలు కదా. సోమ వారంవరకు మనకు టైం వుంది. డివోర్స్ విషయం మళ్ళీ కోర్ట్స్ తీసే వరకు వాయిదా వేద్దాం. మనం కోర్ట్ కి అప్లై చేసినతరువాత కూడా ఎలాగా వాళ్ళిద్దరినీ కొంత కాలం దగ్గరగా గడపమనీ, ఆ తరువాత హియరింగ్ కి రమ్మనీ చెపుతారు. ఈ లోపున మీరు మాకు చిన్న సహాయం చెయ్యాలి. చాలా కాలం నించి నేను, మీ ఆంటీ షాపింగ్ చేద్దాం అనుకొంటున్నాము. సరయిన కంపెనీ లేక బయటికే పోలేదు.

మీరు మాకు కావలిసిన సెలెక్షన్స్ చేయాలి. ముందుగా మనం షాపింగ్, తరువాత ఢిల్లీ దర్శన్ చేద్దాం. మద్రాస్ కేఫ్ లో లంచ్ చేద్దాం. సాంబార్ బాగుంటుంది. ప్లీజ్." అన్నారు.


మనోహర్ తాను ఇంట్లో వుంటాను సుధ ని తీసుకు వెళ్ళండి అని కొంచం సౌమ్యంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. సుధ కూడా అలాగే మొహం పెట్టింది.


విశ్వనాధం గారు కొంచం నిరాశ తో "అయితే మేము కూడా మానేస్తాం. చాలా రోజుల నించి సాయం లేక మేం వెళ్ళలేదు. మనోహర్- నాకు, సుధ- ఆంటీ కి విడి విడిగా సాయం చేస్తారు, మంచి ఐటమ్స్ కొనుక్కోడానికి సాయపడతారు అని ఆశ పడ్డాం. మాకు కొంత మంచి టైం ఇస్తారని అనుకొన్నాం”. అంటూ టేబుల్ దగ్గరనుంచి లేచి వెళ్ళడానికి తయారు అయ్యారు.


ఇరుకులో పడ్డ చిన్న దంపతులు సరే అని ఒప్పుకోక తప్ప లేదు. ముందుగా ‘కన్నాట్ ప్లేస్’, ‘పాలిక బజార్’, లంచ్ తరవాత ‘స్వామినారాయణ్’ ఈ ట్రిప్ లో భాగాలు.


కార్ పార్కింగ్ లో పెట్టి, "రండి వెళదాం” అని అందరినీ పిలిచారు విశ్వనాథం. ఆయన చిన్నపిల్లాడికన్నా ఎంతో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా వున్నారు. మర్యాదగా ఉండదు అని మనోహర్ అయన వెనకనే రెడీ ఐపోయాడు. సుధ మాత్రం సడెన్ గా " నేను కార్ లో కూర్చుంటాను, మీరు వెళ్లి రండి" అని అందరిని ఉద్దేశించి చెప్పి బ్యాక్ సీట్ లో వాలి పోయింది.


ఏంచెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు సుమతి కి.

"పర్వాలేదు. తనని రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పి, మనం వెళదాం రండి" అని సముదాయించారు విశ్వనాథం గారు. సుమతి దగ్గరకి రాంగానే ఏదో చెప్పారు. సుధ వైపే చూస్తూ ముగ్గురూ ముందుకు కదిలారు. నాలుగు ఐదు షాపులు తిరిగాక ఎదురుగా ‘మాక్స్’ రెడీ మేడ్ షాప్ లోకి దారితీసారు.


మనోహర్ కోసం మంచి షర్ట్స్ తీసుకొందాం అని చెప్పారు విశ్వనాథం. అతను చాలా మొహమాటం పడితే తన పెద్ద తనం చూపించారు ఆయన. ‘మీ నాన్నకొంటాను అంటే ఇలాగే చేస్తావా. మా ఇంటికి రాక రాక వచ్చిన గెస్ట్ నువ్వు. వద్దు అనడానికి వీలు లేదు’ అన్నారాయన.


ఏమీ చెయ్య లేక రెండు షర్ట్స్ ఎంచాడు మనోహర్. ట్రయల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు తన ప్లాన్ సుమతి కి చెప్పారు విశ్వనాథం.


బిల్ కట్టేటప్పుడు సడన్ గా విశ్వనాథం గారు మనోహర్ ని ఉద్దేశించి " క్రెడిట్ కార్డ్స్, పర్సు కార్ లో వుండి పోయాయి. కొంచం వెళ్లి కార్ లోంచి పర్సు, కార్డ్స్ తేగలవా ? మేము ఇక్కడ కూర్చుంటాము” అని అడిగారు.


“అలాగే ఈ రెండు షర్ట్స్ బాగున్నాయా లేదా అని సుధ ని అడుగు. కావాలంటే ఇప్పుడే ఎక్స్చేంజి చెయ్యచ్చు”


ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టి వెళ్లాలా లేదా అని మీమాంస లో ఉన్నాడు మనోహర్. అలాగే సుమతి ఒక మంచి చీర సెలెక్ట్ చేసి సుధకి బాగుందో లేదో కనుక్కో అని చెప్పింది. ఇరుకులో పడ్డాడు మనోహర్.


“ఇప్పుడెందుకండి, తను కోప్పడుతుంది” అని సణిగాడు.


“పర్వాలేదోయ్! నేను కొన్నాను తనకోసం అని చెప్పు” అని పట్టుబట్టింది సుమతి. ఏమీ చేయలేక అన్నీ పట్టుకొని కార్ వైపు బయలుదేరాడు మనోహర్. సుధ తో ముఖాముఖి మాట్లాడి చాలా కాలం అయ్యింది. ఇప్పుడు తానే ముందు మాట్లాడాలి. ఎంత ఇరుకులో పెట్టారు నన్ను అని ఆలోచిస్తున్నాడు.


ఈ లోపున సుమతి గారు డైరెక్ట్ గా “నాయనా, మళ్ళీ అయన ఈ ఎండ లో కార్ వరకు వెళ్లి రా లేరు లేరు. అది గాక నా పర్సు కూడా కార్ లోనే మర్చిపోయాను. అందులో టైలర్స్ బిల్స్ కూడా వున్నాయి. తరువాతి షాప్ లో అవి కట్టి బట్టలు తీసుకోవాలి. పర్సు లో వెతికి అవి తీసి ఇమ్మని సుధ కి చెప్పు. ప్లీజ్ నీకు పుణ్యం ఉంటుంది.. తీసుకొని రా నాన్న” అని గారాబం చేసారు.


అతని జవాబు కోసం ఆశించకుండా దంపతులిద్దరూ అక్కడే చతికిల పడి పోయారు. ఇంకేమి చెయ్యలేక కార్ వైపు బయలు దేరాడు మనోహర్. దంపతులిద్దరూ చిరునవ్వు తో చూస్తూ వున్నారు.


ఇది మొదటి ప్రయత్నం, వాళ్లిద్దరినీ పరస్పరం మాట్లాడించుకోవడానికే.

కార్ దగ్గరకు వెళుతూనే సంశయాత్మకంగా తలుపు తీస్తూ సుధ మొహం వైపు చూసాడు మనోహర్. మొహం అంతా ఎర్రగా ఎంతో చికాకుగా కనిపిస్తోంది సుధ. పర్సు, కార్డ్స్ కోసం ఇటు అటు వెతుకు తున్నాడు.


అసహనహంగా ‘ఏమిటి కావాలి’ అని అతన్ని నిలదీసింది సుధ.

తెచ్చిన షర్ట్స్ తనకి చూపిస్తూ “అవి బాగున్నాయో లేదో అడగమన్నారు. అయన పర్సు, కార్డ్స్ కూడా ఇక్కడే మర్చి పొయ్యారుట. తెమ్మన్నారు” అని మూలిగాడు.


మెల్లగా ఇద్దరు వెతికితే డ్రైవింగ్ సీట్ వెనకాల కింద పడి వున్నాయి.

“సరే.. అవి ఇచ్చేసి తొందరగా రండి. ఇక్కడ నేను ఎండ లో మాడిపోతుంటే మీరు చక్కగా ఏసీ లో మజా చేస్తున్నారు” అని కోపంగా కసిరింది సుధ.


ఇంకా అక్కడే నించుని ఏదో చెప్పాలి అని చూస్తున్నాడు మనోహర్.

"అదేదో టైలర్స్ బిల్ ట, ఆవిడ పర్సులో వెతకాలిట. కొంచం చూస్తావా” అని నోరు తెరిచి అడిగాడు.

“నాకు మాత్రం నిన్ను ఈ ఎండలో వదిలేయడం ఇష్టం అనుకున్నావా. తొందరగా పిలుస్తాను వాళ్ళని” అన్నాడు.


పర్సు వెనక సీట్ లో దిండు కింద దాచి వుంది. అతని అవస్థ చూస్తే కొంచం జాలిగా అనిపించింది సుధకి. పర్సు అంతా వెతికి బిల్స్ అతని చేతికి ఇస్తూ “తొందరగా రండి, ఆకలి వేస్తోంది” అని మొదటిసారిగా సరళంగా మాట్లాడింది సుధ.


అతను ఆశ్చర్యపోతూ గబ గబా షాప్ వైపు వెళ్ళాడు.

ఇది మొదటి స్టెప్-

వాళ్లని పరస్పరం మాట్లాడుకోనివ్వడానికి. అవతలివాళ్ళు తమ మూలంగా పడుతున్న కష్టం, మొహమాటం తెలుసుకోడానికి. ఆత్మ పరిశీలన కి నాంది.

ఇంక రెండవ వైపు కదపాలి.


చెల్లింపులన్నీ పూర్తిచేసుకొని గబ గబా బయలుదేరారు ముగ్గురూ. సామాన్లు మనోహర్ మోస్తున్నాడు. కార్ లోంచి చూస్తున్న సుధకి కొంచం కోపంగా వుంది. ఎండలో ఆయన్ని బాధపెడుతున్నారు. దగ్గరకు రాంగానే విశ్వనాథం గారు చిన్నగా క్షమాపణలు చెప్పారు.


“దగ్గరగా వున్న 'నేరుల్లా’ లో మంచి దోశలు, వడలు అలాంటివి ఉంటాయి. సుధ కి బాగుంటుంది. పదండి” అని దారి తీశారు. ఏసీ లో కూర్చొని మంచి దోశలు, పూరి, సాంబారు అన్ని కలిపి లాగించిన తరువాత వాళ్ళు చల్ల బడ్డారు. ఢిల్లీ ఎండలు ఎప్పుడు భరించలేని ఎండలే.


ముందుగా విశ్వనాథం గారు. మనోహర్ కార్ దగ్గరకు వెళ్లి కూర్చున్నారు. సుమతి గారు, సుధ విండో షాపింగ్ చేస్తూ మెల్లగా కనౌట్ సర్కస్ వరండా లో నడుస్తున్నారు.

కొంచం దూరం వెళ్లిన తరువాత “ఇక్కడ ‘మాగ్నోలియా ఐస్క్రీమ్’ చాలా బాగుంటుంది, తిందామా?” అని సుమతి గారు ప్రతిపాదించారు.


“నేను నడుస్తువుంటాను, నువ్వు వెళ్లి మనోహర్ కి అంకుల్ కి ఏం ఐస్క్రీమ్ కావాలో కనుక్కొని రాగలవా” అని పురమాయించారు.


ఏమీ చెయ్యలేక సుధ గబ గబా వాళ్ళ దగ్గరకి బయలుదేరింది. ఇదంతా ఏమిటో అయోమయంగా వుంది తనకి. తనకి, మనోహర్ కి ఐస్ క్రీమ్ చాలా ఇష్టం. అందులోను ఇక్కడ' టాల్ బ్యూటీ', మంచి ‘బననా స్ప్లిట్’ దొరుకుతుంది.. అయినా ఒక్క సారి తనని అడిగి చెప్తాను.


ఇప్పుడు మనోహర్ వంతు. మనసులోనే బాధ పడుతున్నాడు. ‘తినగానే నడిపిస్తున్నారు సుధని’ అనుకొంటూ ఆమె వైపు జాలిగా చూసాడు. అయినా బెట్టు చేస్తూ ఏటో చూస్తూ కూర్చున్నాడు.పక్కనే విశ్వనాథం గారు ఉండడం వల్ల మర్యాదగా అడిగింది సుధ వాళ్లకి ఏ రకం ఐస్క్రీమ్ కావాలో.


తనకి ఏమీ వద్దు అని చెప్పాడు కొంచం తీవ్రం గానే మనోహర్. వెంటనే విశ్వనాథం గారు కల్పించు కొని 'ముద్దుగా అడుగుతోంది కదా.. ఆలా అనకూడదు. నీకు ఏం కావాలో చెప్పు’ అని మందలించారు.


ఇదేం గోల అనుకొంటూ తనకి 'టాల్ బ్యూటీ' కావాలి అని చెప్పారు.

‘నేను కూడా వెళ్తాను’ అని తోడు బయలు దేరాడు మనోహర్. పెద్దవాళ్ళ ప్రవర్తన మీద గుస గుస లాడుకొంటూ కదిలారు చిన్న దంపతులు.

ఇదే కదా కావలిసింది.


ఐస్క్రీమ్ షాప్ దగ్గరుకు చేరారు. సుమతి గారు నవ్వుతూ “ఇలా ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు కష్టపడుతూ, ఆరాట పడుతూ ఉండాలి నాన్నా !” అన్నారు.


పిల్లలిద్దరూ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకొన్నారు. ఐస్ క్రీమ్ ని ఆనందిస్తూ అందరు కార్ దగ్గరికి చేరారు. వాళ్ళ మధ్యలో వాతావరణం చల్ల బడినట్టు వుంది.

ఇది రెండవ స్టెప్, వాళ్ళని మళ్ళామళ్ళా దగ్గరకు చేర్చడానికి, మళ్ళా మళ్ళా ఆలోచించింప చెయ్య డానికి.


“ఇంక వేరే లంచ్ చెయ్య లేం కదా.. టైం బాగా గడవడానికి మనం 'స్వామి నారాయణ్' కి వెళ్లుదాం. అక్కడ ఎండ తాకిడి కూడా ఉండదు. మంచి టైం గడపొచ్చు. తరువాత డైరెక్ట్ గా మద్రాస్ కేఫ్ కి వెళ్లి డిన్నర్ లో సాంబార్ లాగించొచ్చు” అని ఉత్సాహంగా చెప్పారు విశ్వనాథం గారు.


ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లి కూడా ఏమి చేయలేము కదా అని అందరు ఒప్పుకొన్నారు. కార్ మెల్లగా బయలుదేరింది. ఇది మొదటి సారి పిల్లలిద్దరికీ ‘స్వామి నారాయణ్’ చూడడం.

అంత పెద్ద కాంప్లెక్స్ లో రామాయణ, మహాభారతాలు ఇంకా హిందూ విశేషాలు చక్కగా చూపించారు అని విన్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం గా చూడచ్చు. అందు లోను ‘బోట్ రైడింగ్’ కూడా ఉందట. ఆసక్తి కరంగా ఉంటుంది. బోట్ లో ఇద్దరిద్దరే కూర్చోవాలి అని రూల్.


సుధ, సుమతి గారి తో “నేనూ వస్తాను, మీరిద్దరూ వేరుగా కూర్చోండి” అని అంది.


వెంటనే సుమతి గారు " నాకు ఆయన తోనే వెళ్ళాలి అని చాలా కాలం నుంచి అనుకొన్నాను. నాకు నీళ్లు అంటే భయం. అయన చెయ్యి పట్టుకొని కూర్చోవాలి” అని గట్టిగా సూచించారు.


ఏమీ చేయ్యలేక మనోహర్, సుధ ఒకే బోట్ లో బయలుదేరారు. ఆ ప్రయాణం, ఆ విశేషాల అమరిక, వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది ఇద్దరికీ. తనకి తెలియని విషయాలెన్నో మనోహర్ ఉత్సాహంగా విశదీకరిస్తున్నాడు. అతనికి పురాణం ఇతిహాసాల మీద చాలా అవగాహన వుంది. ఇద్దరూ చేతిలో చెయ్యి వేసుకొని ఆనందం తో ఈ రైడ్ ని ఆనందిస్తున్నారు. సుధ, మనోహర్ మొహం వైపే చూస్తూ ప్రసన్నంగా వింటోంది.


ఇంకా ఉంది...

వెదురుమూడి రామారావు గారి ప్రొఫైల్ కొరకు, మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో వారి ఇతర రచనల కొరకు


మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).ఇప్పుడు మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో ప్రచురింపబడ్డ కథలను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా వినవచ్చును.

లింక్ క్లిక్ చేసి, google podcast/spotify podcast/apple podcast లలో మీకు అనువైన దానిని ఎంపిక చేసుకొని మంచి కథలను చక్కటి తెలుగు ఉచ్చారణలో వినండి.


మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.

మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.


లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు.


రచయిత పరిచయం: వెదురుమూడి రామారావు. M.Com; LLB;జననం:- జనవరి1945 విజయనగరం.

Till B.com – M.R college vizianagaram,

M.COM at Andhra university college of commerce –

LL.B at Osmania University Hyderabad.

Some diplomas and certifications.

రిటైర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ - గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంకు / oriental bank of commerce– హైదరాబాద్

(21 years with Andhra Bank )–

4 years with a Bank in Oman and -10 years with a Global trust bank in various capacities.

Rich experience in Banking activities. Retired from active services in 2005.

Team member for campus recruitment of B.Tech students from various colleges for Infosys for 6 years.

Trainer in behavioral sciences. with Andhra bank training college and

Later a resource faculty at many organizations.

Played Tennis/ Hockey and basket ball.

రచనలు;

తెలుగు లో చాలా వ్యాసాలు :- సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోసం . వాణిజ్యము / న్యాయ శాస్త్రము మొదలైనవి.

ప్రచురణలు –

ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ బ్యాంకింగ్ ,హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ ఎచ్ ఆర్ డీ , లింక్డిన్ ,

అల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాద్ లో స్కూల్ విద్యార్థుల కు (telugu) కామర్స్ లో పాఠాలు.

గెస్ట్ లెక్చరర్ గ చాలా కంపెనీస్ అండ్ బిజినెస్ స్కూల్స్.

Study handouts and matters for Bankers in the banker’s training college.

Recently in December 2019, one short story in Telugu was published in ' Aavirbhava" online magazine.

Two short stories in Telugu were published in the online magazine ‘Madhura Vaani’ in 2021-2022


Two stories published in "mana Telugu kadhalu.com"

Trying / pencil sketches/ painting and story writing and being active.

ప్రస్తుతం అమెరికా లో పిల్లల తో .


27 views0 comments

Kommentare


bottom of page