top of page

సాంబుడి సాహసం


'Sambudi Sahasam' New Telugu Story

Written By Kasivarapu Venkatasubbaiah

'సాంబుడి సాహసం' తెలుగు కథ

రచన : కాశీవరపు వెంకటసుబ్బయ్య

(కథా పఠనం: మల్లవరపు సీతారాం కుమార్)


గండికోట రాజ్యాన్ని పెమ్మసాని చిన్న తిమ్మనాయడు పరిపాలిస్తున్న కాలమది. ప్రభువులవారు వసంతోత్సవాలు జరుపుతున్న తరుణం. గండికోటకు వెలుపల దేశద్రిమ్మరులైన దొమ్మరులు తమ సంచార జీవితంలో భాగంగా స్థావరం ఏర్పర్చుకొని గుడిశెలు నిర్మించుకున్నారు. సామాన్లు మోసేందుకు గాడిదలు, మనుషులు ప్రయాణించేందుకు గుర్రాలు, వేటాడేందుకు వేటకుక్కలు, జీవనానికి పందులు.. గుడిశెల చుట్టూ గూటాలకు కట్టివేయబడి వున్నాయి. దొమ్మర్లు సమూహం పెద్దల మాటలను అనుసరించి జీవనం సాగిస్తారు. సూర్యోదయానికి ముందే లేచి స్థావరానికి ప్రక్కన వున్న పెన్నేటి ఇసుకలో రకరకాల వ్యాయామాలు చేస్తున్నారు దొమ్మర యువకులు. ఇరవై ఐదు ఏండ్ల వయస్సు వున్న వస్తాదు లాంటి యోధుడు సాంబుడు కర్రను రకరకాల విన్యాసాలలో వేగంగా తిప్పుతున్నాడు. ఒకడు పరిటీలు కొడుతున్నాడు. ఇంకొకడు దూరం నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఒకగుర్తు నుంచి ఒకగుర్తుకు ఎగురుతున్నాడు. మరోకడు గుట్టపై నుంచి గిరికీలు కొడుతూ ఏట్లోకి దుముకుతున్నాడు. కొందరు కర్రసాము చేస్తున్నారు. అందరూ రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. కొంతసేపు అయ్యాక ఏటి నీటిలో స్నానం చేసి కార్యోన్ముఖులై తమతమ పనుల్లోకి పోయారు. పందుల్ని కొందరు, గాడిదల్ని కొందరు, గుర్రాలను కొందరు మేపుకురాను తోలుకుపోయారు. కొందరు చెక్క దువ్వెన్లు ఈరబాన్లు రంపంతో కోస్తున్నారు. కొందరు తయారైన దువ్వెన్లు సమీప గ్రామాల్లో అమ్మడానికి పోయారు. కొందరు చెక్క దువ్వేన్లు తయారు చేసేందుకు ఉపయోగించే మొద్దులు తెచ్చేందుకు దగ్గరలోని అడివికి పోయారు. కొందరు అడివికి వేటకుక్కలను తీసుకుని వేటాడెందుకు పోయారు. సాంబుడు తన జతకత్తే రంగితో కలసి మాంచి యవనంలో వున్న గుర్రాలనెక్కి అందరినీ పరివేక్షిస్తున్నారు. మెరుపు తీగలా అందంగా వుండే రంగి అంటే సాంబుడికి మహా యిష్టం. కండలు తిరిగి ఆరడుగులు ఎత్తున్న చందమామలాగుండే సాంబుడంటే రంగికి ప్రాణం. వారి జత సమూహంలో అందరికీ ముద్దు మురిపెమే. అందరూ మళ్లీ సాయంత్రం ప్రొద్దు క్రుంకే సమయానికి స్థావరం చేరుకున్నారు. అప్పుడు మొదలైంది సందడిగా వేడుక. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా వలయాకారంగా కుర్చున్నారు. మధ్యలో మంటల్లో చర్మం తీసిన కణితి, కొండగొర్రెల కళేబరాలు కాలుతున్నాయి. కాల్చిన దుప్పి, కుందేళ్లు, కొండకోళ్ళ మాంసపు ముక్కలు పెద్దపల్లెరంలో గుప్పపోసి వున్నాయి. అందరి చేతల్లో ఈత కల్ల ముంతలు, విప్పసారా లోటాలు వున్నాయి. కొంచ్చం కొంచం త్రాగుతూ మాంసం ముక్కలు నంజుకుంటూ మత్తుగా వూగుతున్నారు. సాంబుడు పాటందుకున్ళాడు. పాటకు అనుగుణంగా డోలు రకరకాల వాయిద్యాలు మంద్రస్థాయిలో మ్రోగుతున్నాయి. రంగి లయబద్ధంగా అడుగులు వేస్తూ దేశదిమ్మర వృత్యం చేస్తుంటే ఆమెతో జతకలపి సాంబుడు అడుగులు వేస్తున్నాడు. వారితో మరిన్ని జతలు జతకలసి ఆడుతున్నారు. వాయిద్యాల హోరులో నాట్యం వేగం పుంజుకుంది. నడిరాత్రి వరకు మదువు సేవిస్తూ కాల్చిన మాంసముక్కలు రుచిచూస్తూ సామూహిక వృత్యం చేస్తూ గడిపారు. * * * కోట సమావేశపు భవనంలో సభ తీర్చి సింహాసనంపై ఆసీనుడై వున్నాడు చిన్న తిమ్మనాయడు. రాజ్యంలోని విశేషాలు పొరుగురాజులతో రాజకీయాలు రెండు రోజుల్లో జరగబోవు వసంతోత్సవాల గురించి చర్చలు ముగిశాక ఒక భటుడు సభలోకి ప్రవేశించి "ప్రభూ! దొమ్మర దొరలు తమరి దర్శనం కోసం వచ్చి బయట వేచి వున్నారు ప్రభూ!" విన్నవించాడు భటుడు. "వారి కోసమే వేచి ఉన్నాము! ప్రవేశపెట్టుము!" రాజు సమ్మతి తెలిపాడు. ఓ యిద్దరు దోమ్మర తెగ పెద్దలు సభలో ప్రవేశించి ప్రభువులవారికి నమస్కరించి, వినయంగా నిలబడి "ప్రభూ! తమరి అనుమతైతే జరగబోయే వసంతోత్సవాలలో మా దొమ్మరాటను ప్రదర్శించి తమరిని సంతోషపెట్టగలము ప్రభూ!" విదేయతగా చెప్పుకున్నారు తెగ పెద్దలు. "సరే! మీరు మీ ఆటను వసంతోత్సవాల చివరి రోజైన ముగింపు ఉత్సవాలలో భాగంగా మన క్రీడా మైదనంలో ప్రదర్శించండి. అంతవరకు అతివైభవంగా జరగనున్న వసంతోత్సవాలను తిలకించి ఆనందించండి" అని గంభీరంగా సెలవిచ్చారు ప్రభువు చిన్న తిమ్మనాయడు. "చిత్తం ప్రభూ!" అంటూ భటుడు చూపించిన ఆసనంపై ఆసీనులైయారు దొమ్మర సమూహం పెద్దలు. గండికోట రాజ్య ప్రధాన మంత్రి తన ఆసనంపై నుంచి లేచి, "సభాసదులారా! మహాశయులారా! వారం రోజులు జరుగు వసంతోత్సవాలలో పాల్గొనేందుకు దేశదేశాల నుండి ప్రఖ్యాత కళాకారులు తమ సాంస్కృతిక కళారూపాలను ప్రదర్శించేందుకు విచ్చేయుచున్నారు. మండలాదీశులు పాలెగార్లు మిత్రరాజ్యల రాజులు వేంచేస్తున్నారు. కోటను శోభాయమానంగా అలంకరించి స్వాగత తోరణాలు ఏర్పాటు చేయండి. అతిథులకు ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా విడుదులు ఏర్పాటు చేయండి. ఇకపోతే ఉత్సవాలలో ప్రదర్శించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో నృత్యప్రదర్శనలు, గానకచీరీలు ఇంద్రజాల ప్రదర్శనలు, నాటక ప్రదర్శనలు మల్లయుద్ద పోటీలు, ధనుర్విద్యా పోటీలు, కర్రసాము, కత్తిసాము, గుర్రపుస్వారీలు, ఏనుగుసవారీలు, రథచోదనా పోటీలు, ఎడ్లు బండలాగుడు పోటీలు, పెన్నానదిలో పడవ పోటీలు జరుగుతాయి. ముగింపు ఉత్సవాలు దొమ్మరాటతో ముగుస్తాయి." అని ప్రధానమంత్రి కార్యక్రమాల వివరాలు ప్రకటించారు. సభాసదుల కరతాళ ధ్వనులతో సభ ముగిసింది. * * * గండికోట వీధులన్నీ మనోహరంగా తీర్చిదిద్దారు. రాజబాటలన్నీ విజయతోరణాలతో స్వాగతతోరణాలతో అద్భుతంగా నిర్మించారు. కోటంతా వింత కాంతులతో ప్రకాశిస్తూ వుంది. వసంతోత్సవాల ప్రారంభ సూచికగా నగారాలు విజయ దుందుభీలు మ్రోగాయి. రాజు చిన్న తిమ్మనాయడు తన దేవేరిలతో కలసి వినాయక పూజ చేసి రంగనాథస్వామిని అర్చించి వసంతోత్సవాలను ఆరంభించారు. నృత్యాలు, గానకచీరీలు, నాటకాలు, ఇంద్రజాల ప్రదర్శలు లలితకళాక్షేత్రంలో జరుగుతాయి. మల్లయుద్దం, కర్రసాము, కత్తిసాము, దనుర్విద్య. దొమ్మరాట మొదలైనవి క్రీడా మైదానంలో నిర్వహిస్తారు. గుర్రపుస్వారి, ఏనుగుసవారి, రథచోదన, పడవ పందాలు, ఎడ్లబండలాగుడు పోటీలు కోట వెలుపల సాగుతాయి. * * * అపూర్వ శోభతో అలంకరింపబడిన కోటలోని రాజబాట వీధుల్లో సాంబుడు రంగీ అందాలను తిలకిస్తూ ఆనందిస్తూ చట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుతూ అంగళ్ళ వీధుల్లోకి పోయి మనసుకు నచ్చిన వస్తువులను కొన్నారు. ఆతరువాత వైభవంగా ప్రతిష్టకరంగా పోటీలు జరుగుతున్న కళాక్షేత్రంలో కొంతసేపు, క్రీడామైదానంలో కొంతసేపు చూసి అక్కడ నుంచి కోట పశ్చిమ భాగానవున్న సోపానాలు గుండా దిగిపోయి పెన్నానది ఒడ్డును చేరుకొని పారుతున్న నీటిని ఆనుకుని ఇసుకలో కుర్చున్నారు. నీటిపై నుంచి చిరుగాలి వీచి మేనుకు తగిలి గిలిగింతలు పెడుతున్నది. నది ఒడ్డున పెరిగిన రెల్లుగడ్డి గాలికి సుతారంగా ఊగుతున్నది. రంగి మనసులో బావ ఊసులు కవ్విస్తున్నవి. రంగి బావ భుజానికి తాలాంచి "బావా! నన్ను పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు?" ప్రేమగా లాలనగా అడిగింది. "రంగీ! రాజావారి ముందు ఆటను ప్రదర్శించి ఆయన ప్రశంసలు పొంది ఆయన ఆశీస్సులతో నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను రంగీ!" అని బుజ్జగింపుగా చెప్పాడు సాంబుడు. "సరేగాని రేపు నువ్వు ఏఏ పోటిలలో పాల్గొంటున్నావు?" రంగి అడిగింది ఆసక్తిగా. "రేపు నేను మల్లయుద్దంలోను గుర్రపుస్వారీలోను పాల్గొంటున్నాను. మరి నువ్వు?" అడిగాడు సాంబుడు. "నేను జానపద వృత్య విభాగంలో గిరిజన వృత్యం చేస్తొను." చేప్పుకుంటూ గూడెనికి బయలుదేరి పోయారు బావామరదళ్ళు. * * * ఉత్సవాలలో మూడవ రోజు గిరిజన వృత్యం అద్భుతంగా ప్రదర్శించి రంగీ, అమోఘమైన మెలుకువలను ప్రయోగించి మల్లయుద్దం గుర్రపుస్వారీలోను సాంబుడు గెలిచి రాజుతో యిద్దరూ సన్మానాలు సత్కారాలు కానుకలు అందుకున్నారు. గూడెం ప్రజలు అమితంగా సంతోషపడి ఉత్సాహంగా భారీ విందు చేసుకుని ఆనందించారు. వసంతోత్సవాల చివరిరోజు. క్రీడామైదానంలో దోమ్మరాటకు సర్వం సిద్ధం చేయబడింది. అందరిలో ఉత్కంఠత ఉత్సుకత నెలకొంది. రాజావారు ఆయన పరివారం ఉన్నత ఆసనాలపై ఆశీనులైనారు. క్రీడామైదానం చుట్టూ పుర ప్రజలు కేరింతలు కొడుతూ అత్యుత్సాహంతో చూస్తూ కుర్చున్నారు. మైదానం మధ్యలో వందడుగులు ఎత్తుండే గడె పాతారు. దానికి పదడుగుల దూరంలో పదడుగులు ఎత్తుండే రెండు కొయ్యలను, కొయ్యల మధ్య దూరం వందడగులు ఉండునట్లు పాతారు. రెండు కొయ్యలను కలుపుతూ త్రాడుతో బిర్రుగా బిగించి కట్టారు. ఆట ప్రారంభ సూచికగా డోలు మ్రోగించాడు అంకడు. గుంపు పెద్దైన రంగడు బపనం (హాస్యవ్యాఖ్యానం) చెప్పుతున్నాడు. సుంక్కడు మంక్కడు బలకొడుతున్నారు. "ప్రభువులవారికి దండాలు, ప్రజలందరికీ వందనాలు. ఆట అద్భుతంగా అమోఘంగా సాగుతుంది. ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలిగించే విన్యాసాలతో, వెండ్రుకలు నిక్కబొరుచుకునే సాహసాలతో నడుస్తుంది ఆట చూసి ఆనందించండి." అని ప్రకటించాడు రంగడు. గంగి డోలు వాయిద్యానికి అనుగుణంగా సంచారజాతి వృత్యం ఆరంభించింది. మంగి వందడగుల ఎత్తున్న గడెక్కింది. అందరూ ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తున్నారు. గడె చివర చేరుకున్న మంగి గడె పైభాగాన ఒంటి కాలుపై నిలబడి రాజావారికి, జనసమూహానికి దండాలు పెట్టింది. దాని తరువాత బొడ్డును గడెమొనకు ఆనించి బోర్లా పడుకుని చేతులు పైకెత్తింది. గడెమొనపై తలాంచి తలక్రిందులుగా శీర్షాసనం వేసింది. ఆతరువాత మంగి గడెకొస పట్టుకుని గిరగిరా తిరిగింది. ప్రజల ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు. విరామం లేకుండా చప్పట్లు కొట్టారు. రంగి త్రాడుపైకి ఎక్కి ఇటు వైపునుంచి అటు వైపుకు వయ్యారంగా నడిచింది. అటు వైపునుంచి ఇటు వైపుకు తాటిపై పరిగెత్తింది. మళ్లీ ఇటు వైపునుంచి అటు వైపుకు నాట్యం చేస్తూపోయింది. అటు వైపు నుంచి ఇటు వైపుకు చిత్రవిచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తూ వచ్చింది. రాజావారు వారి పరివారంతో పాటు ప్రేక్షకులు మంత్రముగ్దులై పెద్ద పెట్టున చప్పట్లు చరిచారు. భీముడు రెండడుగులు మందమున్న పెద్దపెద్ద బండరాళ్ళను వరసగా పది రాళ్ళను ఒంటి చేత్తో ముక్కలుముక్కలుగా పగలగొట్టి జనానందానికి అవదులు లేకుండా చేశాడు. రాముడు మనిషెత్తు కర్రలను తన పాదాలకు కట్టుకుని మైదానమంతా తిరిగి ప్రజాసంతోషానికి చెలియలికట్ట త్రెంచాడు. ఇక సాంబుడు రంగప్రవేశం చేశాడు క్రీడామైదానంలోకి ప్రవేశించి ఉత్తర దిక్కు నుంచి పరిగెత్తుకొచ్చి మిద్దె ఎత్తు ఎగిరి పరిటి కొట్టాడు. జనం హో...అంటూ కేకలతో హోరెత్తిపోయారు. దక్షిణ దిశ నుంచి ఆకాశంలోకి ఎగిరి అంతర్లంతర్లు రెండు నిమిషాలు పైననే పరిటీలు గొట్టి క్రిందికి దూకాడు. ప్రజల ఈలలు కేకలు అరుపులతో ఆప్రాంతమంతా దద్దరిల్లిపోయింది. అంతఃపురం ముందు భాగాన పాతిన రెండుకర్రలకు కట్టిన దారానికి మధ్యలోఒక ఉంగరం ముడివేశారు. జనం ఆశ్చర్యంగా చూస్తూండగా అంతఃపురం పైభాగానికి ఎక్కి అక్కడి నుంచి క్రిందికి దూకి అంతర్లంతర్లు పరిటీలు కొట్టుకుంటూ వచ్చి రెండు చేతులతో ఉంగరాన్ని అందుకుని భూమి మీద రెండకాళ్ళపై కుర్చున్నాడు సాంబుడు. రాజావారు, పరివారం సంభ్రమాశ్చర్యాలతో ఆసనాలపై నుంచి లేచి "శబాష్...శబాష్..." అంటూ కరతాళ ధ్వనులు చేశారు. ప్రజలు కేకలు ఈలలు అరుపులు చప్పట్లు కొడుతూ ఎగిరి గంతులు వేశారు. సాంబుడి సాహసానికి రాజావారు బహుదా ప్రశంసించారు. ఆటగాళ్లందరినీ ఘనంగా సత్కరించి సన్మానించి భారీగా కానుకలిచ్చి గౌరవించాడు. ఈ సందర్భంగా రాజావారు ప్రసంగిస్తూ "ఆట అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. అందరి మనసులు గెలుచుకున్నారు. ప్రజాభిమానాన్ని కూడ చూరగొన్నారు. మా వసంతోత్సవాలకే తలమాణికం మీ దొమ్మరాట. కానీ ఎప్పుడూ ప్రదర్శించే విన్యాసాలనే ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈసారి అంతఃపురం నుంచి దూకి ఉంగరం అందుకోవడం క్రొత్తగా చేర్చిన విన్యాసం. కానీ ఇది కూడ పరిటీలు కొట్టడంలో భాగమే కదా! అని మేము అనుకుంటున్నాము. కాబట్టి వచ్చే వసంతోత్సవాలలో మమ్ములను మెప్పించే క్రొత్త విన్యాసంతో ఆట ప్రదర్శించండి. సాంబుడు ఈ విషయంలో కృతకృత్యుడవుతాడని భావిస్తూ ఈ యేటి వసంతోత్సవాలను విజయవంతం చేసినందుకు కారకులైన వారందరినీ అభినందిస్తూ. ఈ యేటి వసంతోత్సవాలను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాము." అని రాజావారు ఉపన్యాసం ముగించారు. * * * పెన్నానదీ తీరాన ఎత్తైన ఇసుక దిన్నెపై కుర్చోని సేద తీరుతున్నారు సాంబుడు రంగి. గాలికి నీటి తుంపర్లు ఎగిరొచ్చి చల్లగా తగిలి ఒళ్ళు పులకరింప చేస్తున్నాయి. వాతావరణం ఉల్లాసభరితంగా వుంది. పెన్నాలోయ అందాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. రంగి బావ ఎదపై తలపెట్టి, "బావా! ఆట బాగా ఆడావు. రాజావారు గొప్పగా మెచ్చుకున్ళారు. ఇక నన్ను పెళ్ళాడుతావా బావా?" ఆశగా ఆరాధనగా అడిగింది రంగి. "లేదు రంగీ! రాజావారు తృప్తి పడలేదు. నువ్వు వినలేదా? వచ్చే వసంతోత్సవాల నాటికి ఒక క్రొత్త విన్యాసాన్ని ప్రదర్శించి మాకు ఆనందం కలగించండి అన్నారు. కాబట్టి రాబోవు వసంతోత్సవాలలో నూతన విన్యాసాన్ని ప్రదర్శించి ప్రభువులవారి మెప్పుపొంది ఆయన ఆశీస్సులతో ఆయన సమక్షంలోనే నిన్ను పెళ్ళాడతాను. అంతవరకు ఓపికపట్టు రంగీ!" బతిమాలుతున్నట్లు రంగి గడ్డం పట్టుకుని చెప్పాడు సాంబుడు. రంగి కోపంగా లేచి మూతి ముడుచుకుని గూడెం వైపు రుసరుసాలాడుతూ విసవిసా నడిచింది. సాంబుడు అనునయిస్తూ రంగి వెంట నడిచాడు. మరుసటి రోజు స్థావరం వదిలి దొమ్మర సమూహం దేశదేశాలు తిరుగుతూ పాలెగార్ల వద్ద, మండలాదీశుల దగ్గర, సామంతుల సంస్థానాలలో, మహరాజుల క్రీడామైదానాలలో ఆటను ప్రదర్శిస్తూ దేశ సంచారానికి బయలుదేరారు. సాంబుడు దేశాటన చేస్తూన్నాడే గాని మనసు మనసులో లేదు. రాజావారిని ఎలా మెప్పించాలి? అన్న ద్యాసలోనే ఉన్నాడు. అతని ఆలోచనలలో స్థిరత్వం దృడత్వం గోచరిస్తుంది. రోజువారి ఆడే ఆటలలో పాల్గోనలేక పోతున్నాడు. ఏమి చేస్తే ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది. అన్న ఆలోచనలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాడు సాంబుడు. రంగి సాంబుడి విచారం పోగొట్టి ఉత్సాహ పరచాలని సరసాలు పడుతుంది. చతురోక్తులు విసురుతుంది. అయినా సాంబుడి విచారం పోలేదు. "బావా! అంత విచారం, అంత ఆలోచన అవసరంలేదు. రాజావారి మెప్ప పొందకపోతే నష్టం ఏమిలేదు. నువ్వు ఎప్పటిలాగ ఉషారుగా ఉత్సాహంగా వుండు బావా!" బతిమాలి భంగపోయింది రంగి. చూస్తుండగానే ఆరు నెలలు గడచిపోయాయి. ఒకనాటి రాత్రి నిద్రలో చక్కటి యోచన తగిలింది సాంబుడికి. ఉదయం చీకట్లోనే అడవికి బయలుదేరిపోయి పదిరోజులకు జింకచర్మం పెద్దపెద్ద నెమలీకలతో వచ్చాడు సాంబుడు. అన్ని రోజులు కనిపించక పోయేసరికి కలవరపడినవారు సాంబున్ని చూడడంతో శాంతపడినారు. జింక చర్మాన్ని రెండుభాగాలు చేసి బాగా ఎండబెట్టి బారెడు పొడవునా రెక్కల మాదిరి కత్తరించాడు. వాటికి పొడవువైన నెమలీకలను కుట్టాడు. చేతికి తొడగడానికి వీలుగా రెక్కల క్రిందిభాగాన చర్మము తొడుగులు కుట్టాడు. తుమ్మబంకతో అద్ది గట్టిపరచాడు. రెండు రెక్కలను రెండు చేతులకు తొడుగుకుని వాటి చర్మపు కొసలతో వీపు భాగం నుంచి ఎద భాగం వరకు బిగించి కట్టాడు. అతనిలో అకుంఠిత దీక్ష, సాధించి తీరాలి అన్న పట్టుదల ద్యోతికమైంది. ఒక గుట్టపైకెక్కి చేతికి కట్టుకున్న రెక్కలను గట్టిగ ఊపుతూ క్రిందికి దూకాడు. క్రిందినుంచి గాలి వత్తిడికి సాంబుడు వేగంగా క్రింద పడకుండా నిదానంగా దిగాడు. ఇప్పుడు దానికన్నా పెద్దదైన కొండనెక్కి వేగంగా రెక్కలాడిస్తూ దూకాడు. ఈసారి కూడా ఇంకా నిదానంగా కొండ క్రిందికి చేరుకున్నాడు. రెక్కలను వేగంగా అల్లాడించేకొద్ది క్రింద పడిపోమని అర్థం చేసుకున్నాడు సాంబుడు. ఇంకిప్పుడు పర్వతం పైకెక్కి అతివేగంగా రెక్కలు అల్లాడిస్తూ ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. రెక్కల వేగం పెరిగేకొద్దీ సాంబుడు ఎటు కదిలితే అటు పోతున్నాడు. ఆయాసం వస్తే నేలపైకి నిదానంగా దిగుతున్నాడు. అలా సాంబుడు సాధన చేస్తూ ఆత్మస్థైర్యం పెంచుకున్నాడు. కాలం గడిచేకొలది ఆకాశంలోనే గిరికీలు కొడుతూ అలసిపోగానే భూమిమీద వాలుతున్నాడు. ప్రతిరోజూ సాంబుడికి ఇదే దినచర్య అయింది. అనన్యసామాన్యంగా అసాధారణంగా సాంబుడి సాధన సాగుతుంది. పుష్టికరమైన ఆహారం తింటూ చేతల్లో భుజాల్లో శక్తిని పెంచుకున్నాడు. "బావా! నీ సాధన ప్రమాదకరంగా వుంది. నాకు భయం కలిగిస్తున్నది. భద్రం బావా!" బావను హెచ్చరించింది రంగి. అయితే సమయం గడిచే కొలది బావ ప్రయత్నంపై నమ్మకం విశ్వాసం కుదిరి మురిసిపోయింది. సాంబుడిని చుంబనాలతో ముంచి సంబరం చేసుకుంది. సంవత్సర దినాలు గడిచిపోయాయి. గండికోటలో వసంతోత్సవాలు ప్రారంభమవడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. దొమ్మర్లంతా గండికోట వెలుపల యధాస్థానంలో స్థావరం ఏర్పరుచుకొని గుడిశెలు వేసుకున్నారు. వసంతోత్సవాలు ఆరంభం అవుతున్నట్లు నగారా మ్రోగింది. కోటను సర్వాంగసుందరంగా అలంకరించారు. అనేక కళాత్మక వస్తువులు అమ్మకానికి అంగళ్ళ వీధులు ఏర్పాడినాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పోటీ ప్రదర్శనలు అత్యంత ఆసక్తికరంగా జరిగాయి. చిట్టచివరి ప్రదర్శన అయిన దొమ్మరాట క్రీడామైదానంలో ఉత్కంఠత ఉద్వేగాల మధ్య ప్రారంభమైంది. జనం కొలాహలంగా ఉత్సాహంగా చూస్తున్నారు. ప్రభువు, ప్రభువులవారి పరివారం ఉన్నతాసనలపై ఆశీనులై అత్యంత ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఆటలోని విన్యాసాలన్నీ ఒక్కోక్కటి ప్రదర్శిస్తున్నారు. చివరగా సాంబుడి వంతు వచ్చింది. సాంబుడు రెక్కలతో అంతఃపురం పైభాగానికి చేరుకున్నాడు. రెక్కలను చేతులకు భుజాలకు వీపుకు ఎదకు బిగించి కట్టాడు. రాజగారివైపు ప్రజలవైపు తిరిగి చేతులు గాలిలోకి ఊపాడు. రాజావారు తీక్షణంగా చూస్తున్నారు. జనం హోరుమంటూ అరిచారు. సాంబుడు అంతఃపురం పైనుంచి ఒక్క ఎగురు ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. రెక్కలను అత్యంత వేగంగా అల్లాడిస్తూ ఆకాశంలో గిరికీలు కొడుతున్నాడు. ప్రజలు అమితాశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు. రాజావారు విభ్రాంతులై సాంబుడిపైనే చూపు నిలిపొరు. సాంబుడు కోటచుట్టూ రెండుమూడు సార్లు ఆకాశంలోనే తిరిగాక తూర్పుకు తిరిగి కోటను దాటాడు. రాజుగారు సాంబుడి సాహసానికి అంతులేని అబ్బురంతో గుర్రమెక్కి ఆకాశంలో సాంబుడు ఎటుపోతే నేలమీద రాజావారు అటుపోతున్నారు. సాంబుడు ఆకాశంలో ఎగురుతూ పెన్నానది లోయను దాటాడు. పల్లెలు గ్రామాలు దాటిపోతున్నాడు. సాంబుడు ఆకాశంలో వందడుగుల ఎత్తులోనూ, రాజావారు నేలపై గుర్రం మీదనూ వేగంగా పోతున్నారు. సాంబుడు మైలవరం వేపరాల గ్రామాలు దాటాడు. రాజావారు సాంబుడిని అనుసరించి పోతున్నారు. సాంబుడికి ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తి నశించింది. ఆయాసం తన్నుకొస్తుంది. విపరీతంగా రొప్పుతున్నాడు. చేతుల్లో రెక్కలు అల్లార్చే బలం తరిగిపోయింది. సాంబుడు భూమీద దిగడానికి చోటు వెదికాడు. సరైన చోటు కనిపించలేదు. ముళ్ళకంప చెట్లు, మొనదేలిన బండరాళ్ళు ఉన్నాయి. మరికొంత దూరం పోవడానికి ప్రయత్నించాడు. శక్తి చాలలేదు. బలం సన్నగిల్లింది. రాజు సాంబుడికి చేరువగా వచ్చారు. అంతలోనే సాంబుడు శక్తి కోల్పోయి తలకిందులుగా తిరుగుతూ నంద్యాల గ్రామ సమీపాన దబ్బున పెద్ద బండపైపడి నెత్తురు కక్కుకున్నాడు. సాంబుడి తల బండకు తగిలి రక్తం ధారగట్టింది. రాజావారు సాంబుడు పడిన చోటికొచ్చి సాంబడిని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. "విశేష ప్రజ్ఞాపాటవాలు చూపి ప్రశంసలు అందుకోవాలని అనుకున్నాడు సాంబుడు. పాపం ఆప్రయత్నంలో ప్రాణాపాయ స్థితిని తెచ్చుకున్నాడు. " అని అలవిగాని మనస్తాపం చెందాడు రాజావారు. రంగి పరుగునవచ్చి సాంబుడి పైబడి ఘోరాతిఘోరంగా విలపిస్తున్నది. నంద్యాల ప్రజలంతా సాంబుడి చుట్టూ మూగి దిగ్భ్రాంతికిి గురై సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నారు. సాంబుడు రాజువైపు, ప్రజలవైపు చూసి చేతులేత్తి నమస్కరించాడు. రంగిని జాలిగా చూస్తూ చివరి శ్వాస వదిలాడు. రాజు ప్రజలు విపరీతంగా బాధపడినారు. సాంబుడి బంధువర్గం అంతులేని దుఃఖములో మునిగారు. ప్రభువు, ప్రజలను ఉద్దేశించి "ఈరోజు నుంచి ఈ నంద్యాల గ్రామం (మైలవరం మండలం, కడప జిల్లా) 'దొమ్మర నంద్యాల' అని పిలవబడుతుంది. ఇప్పుటి నుంచి ఈగ్రామాన్ని దొమ్మర్లకు మాన్యంగా ఇస్తున్నాము. ఈ గ్రామ ప్రజలు నేటి నుంచి పన్నులు దొమ్మర పెద్దలకే చెల్లించాలి." అని ప్రకటించి సాంబుడి సమాధిపై శిలాశాసనం చెక్కించారు ప్రభువులవారు. నాటి నుంచి సాంబుడి సాహసం వీరగాధై ప్రజల్లోకి పోయి స్థిరపడింది. జిల్లా స్థానిక చరిత్రలో లిఖింపబడి స్థిరకీర్తి పొందింది. ***సమాప్తం***

కాశీవరపు వెంకటసుబ్బయ్య గారి ప్రొఫైల్ కొరకు, మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో వారి ఇతర రచనల కొరకు

విజయదశమి 2023 కథల పోటీల వివరాల కోసం

మేము నిర్వహించే వివిధ పోటీలలో రచయితలకు బహుమతులు అందించడంలో భాగస్వాములు కావాలనుకునే వారు వివరాల కోసం story@manatelugukathalu.com కి మెయిల్ చెయ్యండి

మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.

లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు.


మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.


రచయిత పరిచయం:

పేరు: కాశీవరపు వెంకటసుబ్బయ్య

చదువు: B.com

పుట్టిన తేది: 1960

తల్లిదండ్రులు: వెంకటసుబ్బయ్య

రచనలు: ఎద మీటిన రాగాలు కవితా సంపుటి.

అముద్రితాలు: తుమ్మెద పదాలు మని కవితలు సంపుటి, పినాకిని కథలు కథల సంపుటి.

సాహిత్య సేవ: చైతన్య సాహిత్య కళా వేదిక సంస్థను స్థాపించి అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం.

సన్మానాలు సత్కారాలు: అనేక సాహితీ సంస్థల నుంచి సన్మానాలు సత్కారాలు పొందడం.


41 views0 comments

Comments


bottom of page