top of page

బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పిట్ట

కథ వినడానికి ప్లే బటన్ క్లిక్ చేయండి.


Video link

https://youtu.be/SbCzsage0Kw

'Bolthaa Kottindile Bul Bul Pitta' New Telugu Story Written By Nallabati Raghavendra Rao


రచన: నల్లబాటి రాఘవేంద్ర రావు


ఆకాశంలో హాహాకారాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి.. భూమిని సమీపించేస్తున్నాయి....

అయినా ఎవరికీ వినిపించడం లేదు!


రెండు ముళ్ళకొండల లాంటి ఆకారాలు వికట నృత్యాలు.... చేస్తూ వస్తున్నాయి. వాళ్ల రెండు చేతులలో ఉన్న విచిత్ర శూలఖడ్గాల రాపిడికే అగ్నిబండలు.. ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపిస్తున్నాయి. కానీ భూమ్మీద ఎవరికీ ఏ విషయమూ తెలియడం లేదు!


ఆ వచ్చే వాళ్ళు రాక్షస యమకింకరులు ప్రజృంభకాసురుడు ..విజృంభకాసురుడు !!

యమకింకరులు భూమ్మీద శరీర రహిత మానవులను యమలోకం తీసుకు వెళ్ళవలసి వచ్చిన ప్రతి సారి.. ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎవరిని తీసుకురావాలో వాళ్లకు చాలా ప్రస్ఫుటంగా మార్గం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ దిగాలో ఎవరిని తీసుకువెళ్లాలో తెలియని... విచిత్ర పరిస్థితి... ఒక ఆత్మను తీసుకు రావలసి ఉంది... అందుకు వాళ్లకు యమలోకంలోనే సంకేతాలు అందాయి.


భూలోకానికి ఎప్పటివలె బయలు దేరారు.. కొంత దూరం వరకూ చక్కగా కనిపించిన మార్గం ఎందుకు మూసుకుపోయిందో వాళ్లకు అర్థం కాలేదు... పోనీ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అంటే ఆ దారి కూడా కనిపించడం లేదు.... చిత్రగుప్తు లవారి నుండి యమధర్మరాజుగారి నుండి ఏ విధమైన సంభాషణ వినిపించడంలేదు. మొత్తానికి భూమికి కొంచెం దూరంగా సమీపించేశారు.. ఖచ్చితంగా వాళ్లు దిగవలసిన ప్రాంతం అదే. పైగా అక్కడ చాలా మంది జనం మూగి రోధిస్తున్నట్టు ఉంది వాతావరణం. క్రింద మనుషులు చూచాయగా కనిపి స్తున్నారు కానీ శవం జాడలేదు. .. పోనీ.. దాని బాపతు ఆత్మ కదలికలు కూడా కనిపించడంలేదు. అలా గాలిలోనే తేలి తిరుగుతూ సమయం కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు... రాక్షస యమకింకరులు.వాళ్లకు క్రిందనున్న పిచ్చిమొక్కలకొండ ప్రక్కన పెద్ద మర్రిచెట్టు.. దాని కింద రచ్చబండ... ఊరి జనం అంతా అక్కడే ఉన్నారు. ఆ రచ్చబండ మీద కూర్చుని కొందరు వ్యక్తులు బాధగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరి మాటలు స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి.. గాలిలో తిరుగు తున్న రాక్షస యమకింకరులుకు....

వాళ్లు ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు

***

"గీ సెక్రధరం.. ఈ సరికి స్వర్గలోకం చేరిపోయి ఉంటాడు".. అన్నాడు విశ్వనాధం.. ఆ రచ్చ బండ కు దగ్గరలో ఉన్న ఇంటిలో గంట క్రితమే సడన్గా చనిపోయిన... చక్రధరాన్ని ఉద్దేశించి.


"ఖచ్చితంగా స్వర్గలోకం వెళ్తాడు.. ఎందుకంటే ఇతని ఆస్తి మొత్తం అన్నగారు కాజేసినా.. పోనీలే అని ఊరుకున్నాడు.. పుణ్యాత్ముడు".. అన్నాడు చందర్రావు.


"అంతేనా.. ఆ చలపతి.. మన సెక్రధరం మీన సరిహద్దు గోడ విషయంలో అనవసరంగా తప్పు డు కేసులు పెట్టి.. కోర్టు చుట్టూ మూడేళ్లు తిరి గేలా చేసి కొట్టులో వేయించాడు.. అయినా 'ఎందుకులే.. వాడి తప్పు వాడే తెలుసుకుంటాడు' అని సెమించేసాడు... మన సెక్రధరం... ధర్మాత్ముడు" అన్నాడు పైడిరాజు.


" అసలు విషయం మాట్లాడరా... మనఎమ్మెల్యే.. ఎలచ్చన్లలో... తనకు అనుకూలంగా పని సేయ లేదని.. మన సెక్రధరం... ఇంటిని మిషన్ తో పడగొట్టిoచేశాడు... నడిఈధి లో కాపురం పెట్టాడు పాపం మనోడు.." బాధగా అన్నాడు సుబ్బారావు.


"పెతీకారం.. పగ.. కసి.. నటించడం.. ద్వేషం.. అంతెందుకు మనసారా నవ్వడం.. ఇవేవీ తెలియవు.. దేవుడు లాంటోడు... మనోడు ఇలా సడన్గా సచ్చిపోవడం... అన్యాయం" బాధపడుతూ అన్నాడు వెంకటసుబ్బయ్య.


"అవున్రా... ఆ మధ్య గీ సెక్రధరo కాడ.. నోటి మాటమీద నాలుగు లచ్చలు.. అప్పుతీసుకొని 'నాకేo తెలియదు'.. అనేసాడు... ఆ సుందర కేశవులు... ఎంత అన్యాయం ఎంత మోసం?" అన్నాడు గంగరాజు.


" ఆ సుందరకేశవులు గాడు.. మన సెక్రధరానికి ప్రాణ స్నేహితుడు... అసలు ఇలా చేయొచ్చా?" కోపంగా అన్నాడు పెంచలయ్య.


"వాడు బాగానే ఉన్నాడు.. మన సెక్రధరo... సచ్చిపోయాడు.".. అన్నాడు ముత్యాలరావు.


" స్నేహితుడుని బాధ పెట్టడం దేనికని.. సమ్మగా ఊరుకున్నాడు మన సెక్రధరo. ఎంత అమా యకుడు.. సీమకు కూడా అపకారo సేయనోడు.. మనోడికి.. ఈ అకాలసావు.. ఎందు కొచ్చిందో..... దేవుడు అంత మంచోడు కాదు." అన్నాడు అప్పుడే వచ్చిన ఆదియ్య.


" మామా! మన సెక్రధరo.. ఎన్నో దానధర్మాలు చేశాడు.. ఎందరికో తన డబ్బుతో పెళ్లిళ్లు కూడా చేయించాడు.. అనాధ ఆశ్రమం కట్టించాడు.. పెళ్లి చేసుకుంటే డబ్బులు ఖర్చవుతాయి అని పెళ్లి కూడా మానేశాడు.. ఆ డబ్బంతా అనాధ లకు ఖర్చు పెట్టాడు. ఇట్లాంటి కుళ్ళు, కపటం తెలియని మడిసి.. ఇలాంటిపాపపు మనుషులున్న నరలోకంలో బతకలేడు.. సచ్చిపోవడమే మంచిదేమో.. ఆ స్వర్గంలోనైనా హాయిగా ఉంటాడు..." అన్నాడు వెంకట సుబ్బయ్య.


"సరే నడoడి.. సీకటి పడిపోతుంది.. ఆలస్యమైతే ... స్మశానంలో భయమేస్తుంది. చక్రధరం జీవంలేని శరీరంమీద పడి ఏడ్చే వాళ్ళను దూరంగా పంపించండి... మనకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడైన మన చక్రధరాన్ని మన చేతులతో... ఇలా ఇప్పుడు మట్టి చేయవలసి వస్తుందని మనం ఎవరం అనుకోలేదు. ఈ అకాల మరణం ఇతనికి ఎందుకు వచ్చిందో... దేవుడు కూడా అంత మంచివాడు కాదు.".. నిట్టూరుస్తూ అన్నాడు ఆదియ్య.


"సరే.. చక్రధరం మహా పుణ్యాత్ముడు. మనవాడు చేరేది స్వర్గలోకం కదా... మనందరం బాధ పడవలిసిన పని లేదు... నడపండి నడపండి చక్రధరాన్ని మట్టి చేసే ఏర్పాటు చూడండి".. అనుకుంటూ చక్రధరం స్నేహితులందరూ ఆయా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు

**

అంతే! ఇక్కడ భూమ్మీద చక్రధరం మృత శరీరం ఘన మైన ఏర్పాట్లమధ్య కదిలింది...


ఇదంతా పూర్తిగా విన్న రాక్షసయమకింకరులకు

ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు. తలలు విదిలించుకు న్నారు...


" ఈ చక్రధరo... స్వర్గం వెళ్తుంటే... మరి మనం ఎవరి కోసం వచ్చినట్టు???"... అని మనసులో అనుకుంటూ ముక్కులు రక్కుకుంటున్నారు. గట్టిగా శరీరం గోళ్లతో బరుకుకొన్నారు. కాస్సేపటికి మగతతో అక్కడున్న పిచ్చిమొక్కల కొండమీద.. మత్తుగా పడిపోయారు.


**

అక్కడ స్వర్గలోకంలో......

శరీరంతో కూడిన ఆత్మచక్రధరం... స్వర్గలోకపు ప్రధాన ద్వారం వరకు వెళ్ళిపోయింది. ఆత్మచక్రధరాన్ని అక్కడి భటులు ఆహ్వానించారు..

లోప ల్నుండి ప్రధాన భటులు మేళతాళాలతో బాజా భజంత్రీలతో..... డోలు సన్నాయి మేళా లతో... .. అప్సరసలు నాట్యమయూరిలు పూలదండలు పట్టుకొని రాగా నవరత్నాల పల్లకి తీసుకొని మరీ వచ్చారు.. నలుగురు బోయీలు.... అంతేకాదు, వేదమంత్రాలు చదు వుతున్నారు కొందరు గండపెండేర మహాపండి తులు, చక్రధరాన్ని లోపలకు తీసుకొని వెళ్ళ డానికి...


మహదానంద పడిపోయాడు చక్రధరం.


ఇంతలో ..వెనకనుండి.. "ఏమోయ్ చక్రధరం ఇటు రా.."..అన్న పిలుపు వినబడింది.. ఉలిక్కి పడి వెనక్కి తిరిగి చూసాడు చక్రధరం.


ఇంకెవరు నారద మహర్షివారు...

సమీపంలోని పెద్ద బంగారు పూలచెట్టు కింద వజ్రవైడూర్య ముత్యపు బండపై.... విశ్రాంతిగా కూర్చున్న నారదమహర్షి వారిని... సమీపించి..


"స్వామీ! నమస్కారం... నా పేరు మీకు.." అన్నాడు.. చక్రధరం తల వంచి నమస్కారం పెడుతూ.


నారద మహర్షివారు "నీ పేరే కాదు.. నీ అష్ట కష్టాల జీవితమే నాకు తెలుసు.....'సుఖీభవ భూలోక వాసి'..."... అని అతనిని దీవిస్తూ...


"..ఇక్కడ విధానాలూ నీకు తెలియవు.... వీళ్ళ కూడా వెళ్ళావ్ అనుకో... నీకు సగం స్వర్గ సుఖాలు మాత్రమే దక్కుతాయి.. అదే కాసేపు ఆగావనుకో.. నన్ను లోపలకి తీసుకు వెళ్ళ డానికి సరాసరి ఇంద్రుడే దిగివస్తాడు. అప్పుడు నాతో పాటు నిన్ను కూడా చాలా ఘనంగా కాళ్లు కడిగి మరీ తీసుకు వెళతారు.. ఆ ఏర్పాటు నేను చేస్తాగా... ఎందు కంటే నువ్వు చాలా ఉత్తముడు అన్న విషయం నాకు తెలుసు.


"నేను నీ శ్రేయోభిలాషి అనుకో.. నీకు ఉపకారమే చేస్తాను... ఇప్పుడు లోపల ఇంద్రుడుగారు గానా బజానాలతో రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ శృంగార రసకందాయంలో మునిగి తేలుతుంటాడయ్యా. అతను ఆ ఆనందం నుండి బయట పడడానికి ఒకపూట పడుతుంది. అంత వరకు మనం ఆగితే స్వయంగా ఇంద్రుడుగారు వస్తారు. నాతో పాటు నిన్ను కూడా ఆహ్వానిస్తారు. బంగారు పుష్పాలు సేవకులు చల్లు తుండగా మన ఇద్దరినీ లోపలకు తీసుకుపోతారు. అర్థమైందా? నేను కూడా ఆయన కోసమే ఆగాను. అందాకా నాపక్కన కూర్చో... రా" అంటూ అసలు రహస్యం వివరంగా చెప్పాడు నారద మహర్షివారు... చక్రధరానికి.


చక్రధరం మరోసారి మహదానందపడ్డాడు . ఆ మహత్తర అవకాశం వదులుకోవడం దేనికని ఆ ముత్యపు బండపై నారద మహర్షులవారి పక్క గా కూర్చుని కబుర్లలో పడ్డాడు.


నారద మహర్షివారు .. చక్రధరo జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు మొత్తం అన్ని తన శక్తితో వివ రించాడు.


" నీలాంటి నీతిమంతులు మానవుల్లో ఒక్కడు కూడా లేడయ్యా.. నీకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలగడం అద్భుతం..అత్యద్భుతం!!" అంటూ చక్రధరాన్ని పొగడ్తలతో ముంచేశాడు నారద మహర్షివారు.


నారద మహర్షి అంతటి వారు... ముక్కు మొఖం తెలియని తనతో ..అంత చనువుగా ఉండటం... ఒకింత సంభ్రమాశ్చర్యం, ఆనంద సంతోషదాయ కం అనిపించింది ...చక్రధరానికి.


ఈసారి నారద మహర్షివారు.. చక్రధరానికి మరింత దగ్గరగా జరిగి అతని భుజంపై చేయి వేశాడు. చక్రధరం కూడా స్వర్గలోకంలో తనకు మంచి స్నేహి తుడు దొరికినందుకు చాలా చాలా ఆనందించాడు. ఎగిరి గంతు కూడా వేయాలి అనుకున్నాడు కానీ కాలు జారి మళ్లీ క్రింద భూలోకంలో పడతానేమో అని ఆగిపోయాడు.


నారద మహర్షివారు మాట్లాడుతూ.."ఇదిగో చక్రధర.... ఆత్మరూపంలో ఉన్న వారికి కొన్ని అద్భుత శక్తులు ఉంటాయి. అందుచేత ఈ పూట కాళీ సమయంలో.. నువ్వు మరోసారి మానవ లోకం వెళ్లి.. నువ్వు పూర్తి చేయాలను కున్న పనులన్నీ పూర్తి చేసి రావచ్చుకదా." అన్నాడు.


అయితే ఆత్మ రూపంలో కూడా తిరిగి మానవ లోకం వెళ్లడానికి అంగీకరించలేదు చక్రధరం.

" తననెవరూ అర్థం చేసుకోలేదని... తనకు అందరూ అన్యాయం చేశారని.. తన మంచితనాన్ని లోకువగా తీసుకున్నారని" తెగ బాధపడి పోతూ చెప్పాడు నారద మహర్షివారికి.. చక్ర ధరం.


నారద మహర్షివారు ..అతని తల మీద చేతులు ఉంచి నిమురుతూ ఆప్యాయంగా ఓదార్చాడు. 'నాకన్నీ తెలియదు అనుకుంటున్నావా...' అంటూ అతను ఎవరెవరి వల్ల అష్ట కష్టాలు పడ్డాడో పేర్లతో సహా చెప్పి.. తన కంట్లో నుంచి వస్తున్న కన్నీళ్లను కూడా తన ఉత్తరీయం తో ఒత్తుకున్నాడు... నారదమహర్షివారు.


"అయ్యయ్యో చక్రధరం... నీ బాధ ఒకటి నా బాధ ఒకటీ నా. 'దేవరహస్యం'.. చెప్తా విను.. ఇప్పుడు నువ్వు భూలోకం వెళ్ళి ఖచ్చితంగా నీ శత్రువుల పని పట్టాలి.. అలా చేయలేదనుకో.... అక్కడే కాదు, ఇక్కడ కూడా నువ్వు అమాయకుడివని నిన్ను చులకనగా చూస్తారు. అర్థం చేసుకో. నువ్వు వెళ్ళాక.. ఒకవేళ ఇంద్రుడు.. ద్వారం దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు ఎక్కడ అని అడిగితే.. సాయంత్రానికి వచ్చేస్తావని నీతరఫున నేను భరోసా ఇస్తాగా. నీలాగే నేను బ్రహ్మచారిని. నామాట నమ్మవయ్యా"

అంటూ చేతిలో ఒట్టేసి మరీ చెప్పాడు నారద మహర్షివారు.


"స్వామీ... కేవలం మానవ లోకం నేను నా శత్రువులను ఎదుర్కోడానికి మాత్రమే వెళ్లాలి... నేను వాళ్లను ఇప్పుడు, అప్పుడు కూడా శత్రువులుగా భావించడం లేదు... పాపం డబ్బు అవసరం కోసం నన్ను వంచించారు. ప్రస్తుతం వాళ్లను కూడా నేను హితులే అనుకుంటున్నాను. పైగా నాకు ఇప్పుడు అక్కడ చాలా మంచి పేరు ఉంది భూలోకంలో.... నేను చచ్చి పోయాక అక్కడ నా స్నేహితులు.. హితులు.. నా పేరున భారీగా అన్నదానాలు చేసే ఏర్పా టులో ఉన్నారు. అంతేకాదు. నా శిలావిగ్రహం కూడా ఏర్పాటు చేయబోయే ఆలోచన పెట్టుకున్నారు.. ఈ స్వర్గలోక మహత్యం వల్ల నాకన్నీ తెలుస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులలో నా శత్రువుల అంతు చూడడం నాకు ముఖ్యం అంటారా..." అమాయకంగా అడిగాడు చక్రధరం.

నారద మహర్షివారు..పెద్దగా నవ్వారు.


"పిచ్చి అమాయకుడా.. చాలా పెద్ద తెలివి తక్కువ వాడివి నువ్వు... నీ పగ తీర్చుకునేది నీకోసం కాదయ్యా బాబు... నీ వెనుకనున్న నీ భూలోక వాసులు.. అంటే నీ వాళ్ళందరూ... నువ్వు చచ్చాక కూడా.. తీర్చుకున్న పగ, ప్రతీకార చర్యలను...తలచుకుంటూ తెగ నవ్వుకుంటూ విజయ గర్వంతో తలపైకెత్తుకుని తిరగడానికి అన్నమాట!. నీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కావడం లేదు.. 'అమాయకుడు.. అసమర్థుడు.. పిరికిపంద.. మన చక్రధరం'.. అని నీమీద పడిన ముద్ర మీ వంశంలో అలా ఉండిపోకూడదయ్యా బాబు. అలా ఉండిపోతే నీ వంశంలో ఎవరికీ పెళ్లిళ్లు కూడా కావు...


నేను నీ శ్రేయోభిలాషిని అని చెప్తుంటే వినవే... చచ్చి సాధించాడన్న కీర్తి నీకు దక్కాలిగా. 'బ్రతికుండగా ఏమీ చేయలేకపోయినా చచ్చి సాధించాడు.. చాలా ఘనుడు..' అని అందరూ నిన్ను కీర్తించటం ఎంత గొప్ప విషయమో నీకు పిసరంత కూడా అర్థం అయ్యి చావడంలేదు.


చాలా విచిత్రమైన మనిషివి నువ్వు. ఎక్కడ దొరికావయ్యా బాబు ..... ఇదిగో.. మనిద్దరం

స్నేహితులమయ్యాం కనుక చివరగా చెప్తున్నా.. ఇది బంగారంలాంటి సమయం... ఇప్పు డైతే.. సాయంత్రం లోపున ఎవరికీ కనబడకుండా పగ తీర్చుకునే శక్తి కూడా నీకు ఉంటుంది... భూమ్మీద నీ వెనకాల ఉన్న వాళ్లకు పవర్ పెరగాలంటే నువ్వు మానవలోకం వెళ్ళి నీ తడాఖా చూపించక తప్పదుగాక తప్పదు. సమయం దాటితే నువ్వు అరిచి గీ పెట్టినా నీకు ఆ అవకాశం ఉండదు... తర్వాత నీ ఇష్టం" .. అంటూ హితబోధ చేశారు నారద మహర్షివారు.


చిట్టచివరికి చక్రధరం ఆలోచించి ఆలోచించి.. సాయంత్రం లోపల వాళ్లందరి అంతు చూసి వచ్చేలా ప్లాన్ సెట్ చేసుకుని అక్కడ పగ ప్రతీ కారం తీర్చుకుని తిరిగి 'సమయం' లోపున స్వర్గలోకం చేరటం గురించిన... మరిన్ని క్లూ పాయింట్స్.. నారద మహర్షివారి ద్వారా సేకరించి.. నారద మహర్షివారి వద్ద తాత్కాలికంగా సెలవు తీసుకుని మానవలోకం బయలు దేరాడు... వీరగంధం పూసుకున్న జైత్రయాత్ర చక్రవర్తిలా.


అలా వెళుతున్న చక్రధరానికి.. దారిలో స్వర్గ భటులు కనిపించారు.


"స్వామి.. చక్రధరం గారు.. అయ్యా.. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు...మీరిలా వెనుతిరిగి వెళ్ళకూడదు "అoటూ అడ్డుపడ్డారు.


చక్రధరం వాళ్ళ మాట విననట్టుగా.." ఇప్పుడే వస్తా".. అంటూ క్షణం ఆగకుండా వాళ్ళ వైపు చూడకుండా వాళ్ళు చెప్పేది వినకుండా వెళ్ళి పోయాడు.


అతను అదృష్టవంతుడో.. దురదృష్టవంతుడో తెలియక తలలు బాదుకున్నారు స్వర్గభటులు.


*****

ఇప్పుడు శరీరం కోల్పోయిన ఆత్మ చక్రధరం భూలోకంలో ప్రవేశించాడు స్వర్గలోకం నుండి.


అతి పెద్ద మర్రిచెట్టు మీద కూర్చుని తన శత్రువు రాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు.....


కాసేపటికి తన అన్న గారు.. అదే దారి నుండి మోటార్ సైకిల్ మీద రావడం గమనించాడు..... ఉమ్మడి లో తనకు రావలసిన ఆస్తంతా భయ పెట్టి లాగేసుకుని తనను రోడ్డు పాలు చేసిన అతని మీద ముందుగా కక్ష తీర్చుకోవాలి. అవును.. అతడిని ఒక్కసారిగా చంపకూడదు. కళ్ళు రెండు పీకేయడం ద్వారా అతన్ని కురూ పిని చేయాలి. తమ్ముడిని ఏడిపించినందుకు ప్రతిఫలం అనుభవి స్తున్నా... అని కుళ్ళికుళ్ళి కుళ్ళి పోవాలి. బతికి ఉన్నన్నాళ్లూ కర్మ అను భవించాలి.


అంతే...

మోటార్ సైకిల్ మీద వస్తున్న అన్నగారి మోటార్ సైకిల్ ఎదురుగా వస్తున్న ఎడ్లబండిని గుద్దేసిoది.... చక్రధరం అన్నగారు ఆ దెబ్బకు పైకి ఎగిరి క్రింద ఉన్న ఎద్దు కొమ్ములు మీద పడ్డాడు. దాంతో అతని 2 కనుగుడ్లు బయటకు ఊడిప డ్డాయి. నేలమీద పడ్డ 2 కనుగుడ్లతో.... కాసేపు బంతి ఆట ఆడుకుని " ఇ హే హే...ఇ హే హే.." అంటూ ఆనందంతో పిచ్చిగా కేరిం తలు కొడుతూ నవ్వుకున్నాడు ఆత్మచక్రధరo.


క్షణం ఆగకుండా మరొక ప్రతీకార చర్య కోసం రైలు పట్టాల దగ్గరకొచ్చాడు ఆత్మచక్రధరం.


అడుగో... తనమీద తప్పుడు కేసులు పెట్టిన చలపతి... ఇప్పుడు వాడి అంతo చూడాలి....

రైలు డోరు పట్టుకుని ప్రయాణిస్తున్నాడు చలపతి.దుర్మార్గుడు ..ఇప్పుడు అతనిమీద కసి తీర్చు కోవాలి.... అంతే చలపతి చేయి జారి పోయింది.. రాడ్ నుండి చేయి పట్టుతప్పింది.. కాలు కూడా పట్టు తప్పిపోయింది. స్పీడుగా వెళుతున్న రైలు నుండి జారి.. దాని కింద పడి నుజ్జునుజ్జయి పోయాడు... చలపతి..!!


" అ హ హ హ..అ హ హ హ ".... వికటంగా, భీకరంగా.. నవ్వుకున్నాడు ఆత్మచక్రధరం. ఆ మహదానందంతో ఊరి చివర వాటర్ ట్యాంక్ సమీపించాడు.


అది కొత్త వాటర్ ట్యాంక్. ఆ రోజే ప్రారంభం. ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి 105 మెట్లు ఎక్కి వాటర్ ట్యాంక్ బటన్ నొక్కి ప్రారంభోత్సవం చేశాడు. ఆత్మచక్రంధరం తన పంజా విప్పాడు. ఎమ్మెల్యే గారికి ఒక్కసారిగా బీపీ పెరిగి కళ్ళు తిరిగాయి... 105 మెట్లపై నుంచి నేలమీద పడ్డాడు.... బాడీ లెక్కలేనన్ని ముక్కచెక్కలు అయిపోయింది!!!


ఈసారి ఆత్మచక్రధరం గాలిలోనే సంతోషంగా గెంతులు వేశాడు. నారద మహర్షివారిని మన సులోనే వేనోళ్ళ కీర్తించాడు. స్వర్గలోకం చేరిన వెంటనే... ముందుగా ఇంద్రునితో మాట్లాడి అతనికి భారీ ఎత్తున సన్మానం చేయాలని నిశ్చ యించుకున్నాడు. నారద మహర్షివారు తనకు చేసిన ఉపకారం అంతాఇంతా కాదు. స్వర్గ లోకం లో కూడా తనకు ఒక మంచి స్నేహితుడు దొరుకు తాడు అని అసలు ఊహించలేక పోయాడు.


చక్రధరం ఈసారి తనకు గుర్తు వచ్చిన చాలా మంది మీద పగ తీర్చుకొని.... చివరగా... తన దగ్గర నాలుగు లక్షలు అప్పు తీసుకుని.... తన కేమీ తెలియదని అబద్ధమాడిన ఆ సుందర కేశవులు పని పట్టాలి... తన చావుకు పూర్తిగా కారణమైన మిత్ర ద్రోహి బ్రతికుండ కూడదు...

ఆ సుందర కేశవులు మీద ద్వేషం.. ఉక్రోషం..

తీర్చుకోవాలి.... అని నిర్ణయించుకున్నాడు.


హోరున కురుస్తున్న వర్షం లో తాగి మారుతీ కారు మీద ఇంటికి వస్తున్నాడు సుందర కేశ వులు. భలే సమయం.. ఆత్మచక్రధరం అది గమనించాడు. అంతే.... పెనుగాలి వచ్చింది.. అతిపెద్ద ఊడల చెట్టు.... బలమైనవేర్లతో సహా మొదలంటూ పైకి పెకలింపబడింది.... కారు మీద పడిపోయింది. ఆ కారు దొర్లి దొర్లి...పెకలింప బడిన చెట్టు బాపతు అతి పెద్ద లోయ లాంటి గుంటలో.... పడి భూస్థాపితం అయి పోయింది!!!


ఆత్మ చక్రధరం పరవశించి పోయాడు. వంద బంగారు కుండల అమృతం తాగేసినoత సంబరపడిపోయాడు.

పగ పగ.. కసి కసి.. ద్వేషం ద్వేషం.. ప్రతీకారం మొత్తం తీరిపోయిన ఆనందంతో అతని ఆత్మ హృదయం శతకోటి స్వర్గ వెలుగులతో వెలిగి పోతున్నట్టుంది.


****


సాయంత్రం సమయం ఆసన్నం అవుతున్న కిర ణాలు నారద మహర్షివారి నుండి రావడంతో...

ఆత్మ చక్రధరం ఆకాశమార్గాన స్వర్గపురం చేరు కోవ డానికి ప్రయాణమయ్యాడు.


కొంచెం దూరం వెళ్ళాక " అతని అడుగులు".. స్వర్గం దారివైపు పడే సత్తువ కోల్పోయినట్లు అయిపోయింది. అతనికి దారి కనిపించకుండా పోయింది. రెండు భయంకర ఆకారాలు మాత్రము వికటాట్టహాసంతో కనిపిస్తున్నాయి.


" ఎవరు మీరు..". అడిగాడు ఆత్మ చక్రధరం.


" యమభటులం.. రాక్షస యమకింకరులo.. నా పేరు ప్రజృంభకాసురుడు ... వీడిపేరు విజృంభ కాసురుడు !!"... చెప్పారు ఆ ఇద్దరు.


" నా పేరు చక్రధరం... నేను యమలోకానికి కాదు వెళ్ళేది. స్వర్గలోకానికి. నేను ఇంద్రుని పక్కనే బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చుని... అతనితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలి. అతని చేత సన్మానం పొందాలి. రంభ ఊర్వశి మేనక తిలో త్తమలతో ఆడుకోవాలి..... బిందెలతో అమృతం తాగేయాలి. నాకు అడ్డు తొలగoడి.".... అరిచాడు ఆత్మ చక్రధరం.


" నీ పేరే కాదు నీ జీవిత చరిత్ర ఇప్పుడే మాకు గాలి వర్తమానం ద్వారా ప్రభువుల నుండి చేరింది. నీ ఆచూకీ తెలియక మేము అష్టకష్టాలుపడి.. పిచ్చిమొక్కల ఆ కొండమీద అలా పడి ఉన్నాం ఇంత సేపు... మమ్మల్ని నరక యమయాతనలు పెట్టావు నువ్వు....

స్వర్గానికి వెళ్లే చాన్సు నువ్వు పూర్తిగా కావాలని పోగొట్టుకున్నావు...." కోపంగా అన్నారు ఆ రాక్షసయమకింకరులు.


" అన్యాయం..అన్యాయం.. నేను చాలా చాలా ఉత్తముడుని. చాలా దానాలు చేశాను. పుణ్యా లు చేశాను. పరోపకారాలు చేశాను. శత్రువు లని క్షమించి వదిలివేశాను.... మా గాంధీగారు కన్నా ఉత్తముడుగా బ్రతికాను." ..అరిచినట్టు అన్నాడు ఆత్మచక్రధరం.


" అది నిజమే కాదన్నదెవరు?.. కానీ అది ఇందా కటి వరకు.... ఇంతకు ముందు నువ్వు స్వర్గ లోకం వెళ్లే వరకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు భూ లోకం వచ్చి ఇక్కడ చేసిన పాపాల జాబితా ఇందాకటి పుణ్యాల జాబితాను మించిపో యింది. ఇప్పుడు తూకం వేస్తే పుణ్యాలు పది పాళ్ళు... పాపాలు 90 పాళ్లు.... !!!! మా చిత్ర గుప్తుల వారు ద్వారా గాలివర్తమానం నుండి అన్ని విషయాలు వివరంగా తెలుసుకొని చూసు కుని లెక్కలు వేసుకుని మరీ మేము వచ్చాం... నడు .. యమలోకానికి..."..


భయంకరంగా కేకబెట్టారు... ఆ వచ్చిన రాక్షస యమకింకరులు..తమ భుజాలపై ఉన్న బల మైన ఇనుపముళ్ల గదాదండాలను... చూపిస్తూ.


"ఉండండి... ఇదంతా నారద మహర్షులవారికి పూర్తిగా తెలుసు. ఆయన చెప్పినట్టే తు.చ.

తప్పకుండా చేశాను ఏడాయన??"... అంటూ చుట్టూరా వెదికాడు చక్రధరం.... ఎక్కడా కని పించలేదు నారద మహర్షివారు.


" ఇది అన్యాయం.. ఇది అన్యాయం.. స్వామి నారదమహర్షి..."... గట్టిగా అరిచాడు ఆత్మచక్ర ధరం.


"ఏమోయ్.. చక్రధరం.. భూలోకంలో ఎవరైనా చెడుమాటలు చెబితే వినేవాడివి కానీ ఆచరించే వాడివి కాదు. నీ ఆత్మబోధను బట్టి నడుచు కునేవాడివి. ఆ రకంగా అక్కడ పుణ్యాత్ముడు అయ్యావు. కానీ స్వర్గంలోకం వెళ్ళాక పూర్తిగా పప్పులో కాలు వేసావు. ఈ లోకాల్లో రహస్యం ఏమీఉండదు కనుక అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలుస్తాయి...ఆ స్పృహ తోనే చెప్తున్నాం.


"ఆయన విషయం నీకేకాదు, అన్ని లోకాల్లో అందరికీ తెలుసు. ఆ మహానుభావుడు రెచ్చ గొడితే నువ్వు రెచ్చిపోవాలా?? నీ మనసాక్షి ఏమైందయ్యా... నీ ఇంగిత జ్ఞానం ఏమైందయ్యా చక్రధరం????"...గట్టిగా బుద్ధి చెప్పినట్టు అన్నారు...ఆ రాక్షస యమకింకరులు.


చక్రధరానికి జరిగింది అర్థం అయింది. తనకు జరిగిన అన్యాయానికి లబోదిబోమన్నాడు. ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చాడు.


" ఇకనైనా అనవసరపు ఆలోచనలు మానుకొని

మాతో మర్యాదగా యమలోకం వచ్చేయి. నడి పించుకు తీసుకువెళతాం... లేదంటే ఒక్కతోపు తోశామంటే... యమలోకపు మొదటి ముళ్ళ మెట్టు మీద పడతావు.".. భయపెట్టారు.. రాక్షస యమకింకరులు.


ఆకాశంలో మబ్బులు చాటునుండి ఇదంతా గమనిస్తున్న నారద మహర్షివారు "నారాయణ.. నారాయణ.." అంటూ...మళ్లీ మబ్బులచాటుకి మాయమైపోయాడు.


కాసేపటికి.. చక్రధరం యమలోకంలో సలసల కాగే నూనె మూకుడులో మలమల మరిగి పోతున్నాడు. చాలామంది యమభటులు.. అతను మూకుడు నుండి బయటకు వచ్చాక త్రికోణపు పళ్ళు ఉన్న రంపపుకత్తులతో...పరపరా, కరకర ముక్కలుగా కొయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.


" ప్రతి యుగంలోనూ.. ప్రతి లోకంలోనూ, ప్రతి ఊరిలోనూ, ప్రతి వీధిలోనూ.... నారద మహర్షి కాకపోయినా అలాంటి మహానుభావులు...

ఉంటూనే ఉంటారు... అలాంటి వాళ్ళ నుండి తప్పించుకోవడం చాలాకష్టమే! అయితే తప్పిం చుకున్న వాడి బ్రతుకు మాత్రమే స్వర్గతుల్యం.!

* సమాప్తం *

మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా చేరుకోవచ్చును.

దయ చేసి సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి ( పూర్తిగా ఉచితం ).


https://www.youtube.com/channel/UCP4xPLpOxrVz33eo1ZjlesQ


మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో లాగిన్ కావడానికి, మేము నిర్వహిస్తున్న వివిధ పోటీల వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి.


https://www.manatelugukathalu.com/post/results-of-weekly-prizes-958

ఇప్పుడు మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో ప్రచురింపబడ్డ కథలను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా వినవచ్చును.

https://linktr.ee/manatelugukathalu

లింక్ క్లిక్ చేసి, google podcast/spotify podcast/apple podcast లలో మీకు అనువైన దానిని ఎంపిక చేసుకొని మంచి కథలను చక్కటి తెలుగు ఉచ్చారణలో వినండి.


మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి ఫేస్ బుక్ పేజీ చేరడానికి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ చేసి, సబ్స్క్రయిబ్ చెయ్యండి.


https://www.facebook.com/ManaTeluguKathaluDotCom


గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును.

మాకు రచనలు పంపాలనుకుంటే మా వెబ్ సైట్ లో ఉన్న అప్లోడ్ లింక్ ద్వారా మీ రచనలను పంపవచ్చు.


లేదా story@manatelugukathalu.com కు text document/odt/docx రూపంలో మెయిల్ చెయ్యవచ్చు.

మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో రచయిత ఇతర రచనలు చదవాలంటే కథ పేరు పైన క్లిక్ చేయండి.

ఆవులమందలో పులి ఉంది.. జాగ్రత్త!

నవ్వుకోండి నవ్వుకోండి ఇంకొంచెంసేపు నవ్వుకోండి!

పుటం పెట్టబడ్డ హృదయాలు

కొడుకులందు ఉత్తమ కొడుకులు వేరయా

కనురెప్ప

అలనాటి మందార మకరందాలు

అమ్మతో... అతి భయంకర పోరాటం

ఇదండీ.. అసలు విషయం!

పెద్దవాళ్ళూ... తస్మాత్ జాగ్రత్త!

నవ్వుకున్న వారికి నవ్వుకున్నంత


రచయిత పరిచయం: నల్లబాటి రాఘవేంద్ర రావు


ముందుగా  " మన తెలుగు కథలు"  నిర్వాహకులకు నమస్సులు..

"రచయిత పరిచయం"..... ఇది చాలా ముఖ్యం.

రచయిత తన  గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు గాని తన గతచరిత్ర వివరాలు అందరికీ తెలియ చేయటం అవసరమే. ఈ చర్య ఆ రచయితకు మానసికంగా ఎంతగానో ఉపయోగపడి అతను మరిన్ని మంచి మంచి రచనలు చేసి సమాజానికి అందించే అవకాశం ఉంది.. ఎంతో పెద్ద ఆలోచనతో అలాంటి 'మహా ప్రయత్నం'.. చేస్తున్న 'మన తెలుగు కథలు' కు మరొక్కసారి అభినందనలు.

పునాది....

-----------

ఏడు సంవత్సరాలు వయసు నాది. మా తండ్రి సుబ్బారావు గారు  ప్రోత్సాహంతో శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం అనే 10 నిమిషాల నాటకాన్ని నేనే రాసి కృష్ణుడి వేషం  నేనే వేసి దర్శకత్వం నేనే చేసి పెద్ద స్టేజి మీద  దసరా నవరాత్రులకు ప్రదర్శించాము.


ఆ తర్వాత భక్త ప్రహ్లాద లో ప్రహ్లాదుడు గా.. మరో నాటకంలో శ్రీరాముడుగా..   రచన దర్శకత్వం నాదే.. ఏడు సంవత్సరాల వయస్సు.


తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో

టెన్త్ క్లాస్ యానివర్సరీ కి  15 మంది నటులతో నా దర్శకత్వం లో పెద్ద స్టేజి మీద నాటకం వేసాము.

అప్పుడే నేను రచయితను కావాలన్న

ఆశయం   మొగ్గ తొడిగింది.

నా గురించి..

---------------

50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సాహితీ ప్రయాణం.

450  ప్రచురిత కథల రచన అనుభవం.

200 గేయాలు  నా కలం నుండి జాలువారాయి

200 కవితలు నా మేధస్సు నుండి ఉద్భవించాయి

20 రేడియో నాటికలు ప్రసారం.

10 టెలీఫిల్మ్ ల నిర్మాణం.

200 కామెడీ షార్ట్ స్కిట్స్

3  నవలలు దినపత్రికలలో


" దీపావళి జ్యోతి "అవార్డు,

"రైజింగ్స్టార్" అవార్డు

" తిలక్ స్మారక" అవార్డు... మరికొన్ని అవార్డులు.


ప్రస్తుత ట్రెండ్ అయిన  ఫేస్బుక్ లో  ముఖ్యమైన 15 గ్రూపుల్లో... ఇంకా అనేక వెబ్ సైట్లు, బ్లాగులు,ఆన్లైన్ పత్రికలలో యాక్టివ్ గా తరచు  నాకథలు,  కవితలు,గేయాలు, ముఖ్యంగా కామెడీ షార్ట్ స్కిట్స్ ప్రతి రోజూ దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి..

రమారమి 75 అవార్డులు, రివార్డులు అందు కున్నాను... అని గర్వంగా చెప్పుకునే అవకాశం  కలగటం... ఆ చదువులతల్లి అనుగ్రహమే!

ఇదంతా ఒక్కసారిగా  మననం చేసుకుంటే...  'పడని సముద్ర కెరటం' లా... నూతనశక్తి మళ్లీ పుంజుకుంది.

ఇక నా విజయ ప్రయాణగాధ....

------+------------------------------

పేపర్లెస్ రచయితగా... ఒక కుగ్రామం లో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన  నా తండ్రి సుబ్బారావు గారు నా ఆలోచనలకు, రచనలకు ప్రాణప్రతిష్ట చేసిన ప్రథమగురువు. తల్లి వీరభద్రమ్మ  నాకే కాదు నా కథలకూ ప్రాణదాతే!!


తదుపరి రమారమి 50 సంవత్సరాల క్రితమే.. మా ఊరివాడైన నా జూనియర్ క్లాస్మేట్... నా స్నేహితుడు ఇప్పటి సినీ దర్శకుడు " వంశీ "... కథలు రాస్తూ...   నన్ను కూడా కథలు రాయ మని... చెప్తుండేవాడు. అప్పటి నుండి  ఎక్కువగా రాయడం మొదలు పెట్టాను.ఆ తర్వాత మా ఊరి  వారైన  సినీ గేయరచయిత

" అదృష్టదీపక్".. నా కథలు.. చదివి.. మెచ్చు కునే వారు.. దాంతో ఇంకా విరవిగా కథలు రాయడం మొదలు పెట్టాను.


1. మొదటి రచన 1975 నాటి ప్రఖ్యాత పత్రిక "ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక" లో బుద్ధిలేనిమనిషి  కథ.


2. రేడియో నాటికలు  గొల్లపూడి మారుతీ రావు    గారి సమకాలంలో విరవిగా వచ్చాయి.


3. సినిమాకథలపోటీ లో అలనాటి "విజయచిత్ర"  ద్వితీయబహుమతి కథ..  "డిసెంబర్ 31 రాత్రి"


4. ఉగాది కథలపోటీ "ఆంధ్రభూమి" బహుమతి కథ


5. ఉగాది కథల పోటీలో "ఆంద్రజ్యోతి" బహు మతి కథ


6.  దీపావళి కథలు పోటీలో  "ఆంధ్రజ్యోతి" బహుమతి కథ.


7. అప్పాజోస్యుల( అమెరికా) నిర్వహించిన కథల పోటీలో "నలుగురితో నారాయణ".. ఆంధ్రప్రభ విశిష్ట కథ ప్రచురణ


8. అల్లూరి స్మారక జయంతి "కళావేదిక " కరప తిలక్ స్మారక అవార్డు కథ " బ్రతుకు జీవుడా"


9. "స్వాతి "   తానా అమెరికా కథల పోటీలో ప్రచురణ కు ఎన్నికైన కథ..." వైష్ణవమాయ."


10. రాష్ట్రస్థాయి కథలపోటీ హైదరాబాద్  "నిమ్స్"ద్వితీయ బహుమతి కథ..న్యాయనిర్ణేత శ్రీమతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి." బంగారు పేకమేడ"


11. "అనిల్ అవార్డ్" స్వాతి కన్సోలేషన్ బహు మతి..." అమృతం  కురిసింది"


12. సస్పెన్స్ కథల పోటీ "స్వాతి" లో ఎన్నికైన కథ


13. "పులికంటి సాహితీ సంస్థ" రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎన్నికైన కథ..


14. రాష్ట్రస్థాయి కథలపోటీ "ఆరాధన" హైదరా బాద్ ద్వితీయ బహుమతి కథ.." అదిగో స్వర్ణ యుగం"  న్యాయనిర్ణేత   జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత.. శ్రీ రావూరి భరద్వాజ గారు.


15. "అభ్యుదయ ఫౌండేషన్" కాకినాడ రాష్ట్ర స్థాయి అత్యుత్తమ కథ.. " ఐదేళ్ల క్రితం " .


16. సి.పి.బ్రౌన్ "సాహితీ స్రవంతి".. ప్రత్యేక కథ

" ఇంద్రలోకం".


17.  కొమ్మూరి సాంబశివరావు స్మారక  సస్పెన్సు కథల పోటీలో  "నవ్య' ప్రచురణకు ఎన్నికైన కథ.


18. "వేలూరు పాణిగ్రహి" విజయవాడ "  గాంధీ తాత"  రాష్ట్రస్థాయి ద్వితీయ బహుమతి కథ.


19. 'కదలిక'... సర్వశిక్షఅభియాన్  రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో నిర్మింపబడిన అత్యున్నత టెలీ ఫిల్మ్... చిన్న సినిమా.


20. "అల కమ్యూనికేషన్" హైదరాబాద్ కథల పోటీలో ఎంపికైన కథ...." హృదయానికి శిక్ష".


21. రాష్ట్రస్థాయి కథలపోటీ "మైత్రేయ కళాసమితి" మెదక్.. పుస్తక సంకలనానికి ఎన్నికైన కథ. "బిందెడు నీళ్లు".


22. రాష్ట్ర స్థాయి కథల పోటీలు "జాగృతి" కన్సోలేషన్ బహుమతి  కథ "ఆలస్యం అమృతం విషం"


23. రాష్ట్రస్థాయి దీపావళి కథల పోటీ  "ఆంధ్ర ప్రదేశ్" పత్రిక ప్రత్యేక బహుమతి హాస్య కథ.


24. రాష్ట్రస్థాయి దీపావళి కథల పోటీ "ఆంధ్రప్రభ" ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ.


25. దీపావళి కథల పోటీ "ఆంధ్రభూమి" ప్రచురణ కు ఎన్నికైన కథ.


26.  రాష్ట్రస్థాయికథల పోటీ "ఆప్కో ఫ్యాబ్రిక్స్" హైదరాబాద్ నిర్వహణ  పోటీ లో ఎన్నికైన కథ.


27. రాష్ట్రస్థాయి కథలపోటీ "ఆంధ్రప్రదేశ్పత్రిక" కు ఎన్నికైన హాస్యకథలు." చంద్రమండలంలో స్థలమును అమ్మబడును".


28.దీపావళి కథల పోటీ "జాగృతి" పత్రిక కు ఎన్నికైన కథ.


29. "హాస్యానందం" విశేష స్కిట్స్ కొరకు.. "రైజింగ్ స్టార్".. అవార్డు.


30 ఆంధ్రజ్యోతి "భావ తరంగం"  వారం వారం 30 కథలు.


31. "కళా దర్బార్"  రాజమండ్రి.. రాష్ట్రస్థాయి  కవితలపోటీలలు... 4 సంవత్సరాలు ఉత్తమ  కవిత్వానికి ప్రథమ బహుమతి...మూడుసార్లు.. ఉత్తమ కవిత్వానికి ద్వితీయ బహుమతి.


32.."హాసం" మాస పత్రిక లో ప్రచురింపబడిన  "చిరాకు దంపతులు చింతకాయ పచ్చడి"    కథ చదివిన చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు  ఫోన్ కాల్స్ చేసి అభినందించడం.


33. ప్రఖ్యాత సిరివెన్నెల పత్రికలో  సిరివెన్నెల సీతా రామశాస్త్రి గారి నిర్వహణలో జానపద పాటల పోటీలో  ప్రథమ బహుమతి  పాటకు వారి నుండి  పత్రికాముఖంగా ప్రత్యేక ప్రశం సలు.. తదుపరి ఆ పాట అనేక   రంగస్థల ప్రదర్శనలు పొందడం.


34. విశేష కథలుగా  పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చిన కథలు

  నలుగురితోనారాయణ

  కొరడా దెబ్బలు

  అమృతం  కురిసింది.

  వైష్ణవమాయ

  ఐదేళ్ల క్రితం

  ఇంద్రలోకం

  బిందెడు నీళ్లు

  చంద్రమండలంలో స్థలములు అమ్మబడును

  డిసెంబర్ 31 రాత్రి

  మహాపాపాత్ముడు

 

35. రాజమండ్రి ,కాకినాడ ,విజయవాడ, విశాఖ పట్నం ,రామచంద్రపురంలో.. విశేష సన్మానాలు.


ప్రస్తుతం....


1. ఒక పరిశోధన నవల.. ఒక చారిత్రక నవల రాసే ప్రయత్నం


2. పరిషత్ నాటికలు జడ్జిగా..


3.  కొందరు సినీప్రముఖుల ప్రోత్సాహంతో..

సినిమాలకు కథ మాటలు స్క్రీన్ప్లే అందించే ప్రయత్నం.


4. ..  4 కథల సంపుటిలు... రెండు కవితా సంపుటిలు.. 1గేయ సంపుటి.. 2 కామెడీ షార్ట్ స్కిట్స్.. రెండు నాటికల సంపుటిలు..ఒక నవల ప్రచురణ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం.


5. ఒక ప్రింటెడ్ పత్రిక  ప్రారంభించే ఉద్దేశ్యం.


భార్య.. గోవిందీశ్వరి... హౌస్ వైఫ్.

కుమారుడు... వెంకట రామకృష్ణ .. బి.టెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్... మైక్రోసాఫ్ట్.. హైదరాబాద్.

కోడలు... మాధురీ లత..... ఎం ఫార్మసీ.

కుమార్తె.. సౌభాగ్య.. స్టూడెంట్.

మనుమరాలు.. ఆద్య... యాక్టివ్ బేబీ.

నా కథలను ఆదరించి తమ అమూల్య అభి ప్రాయాలు తెలియజేస్తున్న... రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలందరికీ... వినమ్ర నమస్సులు.

నల్లబాటి రాఘవేంద్ర రావు


54 views0 comments
bottom of page