top of page

హితోపదేశం


'Hitopadesam' written by Muralidhara Sarma Pathi

రచన : పతి మురళీధర శర్మ

‘ మమ్మీ ‘ అని వాళ్ళ అమ్మను పిలుస్తున్న మాధవితో అంది చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళ నాయనమ్మ “ మాధవీ! మమ్మీ ఏమిటే అమ్మా అని పిలవలేవూ? ఈ మమ్మీ, డాడీ పదాలు వచ్చి అమ్మా,నాన్నా అన్న మాటలు మర్చిపోయేరు.

“ అలవాటయిపోయింది గ్రాండ్ మా!” చెప్పింది మనవరాలు.


“ అదిగో ! మళ్ళీ. అదేంటి గ్రాండ్ మా ...”


“ అంటే నువ్వే!”


“ మరి మీ తాతగార్నేమని పిలుస్తావ్?”అడిగింది నాయనమ్మ.


“ గ్రాండ్ పా “ చెప్పింది మనవరాలు.


“ ఏమిటి ఈ మా...పా... సరిగమప లాగ. ఎంచక్కా నాయనమ్మ అనో లేక నాన్నమ్మ అనో, తాతగారు అనో లేక తాతయ్య అనో పిలవలేవూ?”


“ అన్నయ్య కూడా నాలాగే పిలుస్తాడు.” సమర్థించుకుంది మాధవి.


“ అయినా మిమ్మల్ని అని ఏం లాభం?ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళలో చేర్పిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది మరి.కొన్నాళ్ళకు తెలుగు మర్చిపోతారు.అమ్మా,నాన్నలందరూ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళని మమ్మీ,డాడీ అని పిలిస్తేనే మురిసిపోతారు.”


ఈ సంభాషణ అంతా వింటున్న మాధవి తల్లి మంజుల, భర్త ఆనందరావుతో అంది మెల్లిగా “చూసేరా! మొదలైంది మీ అమ్మగారి సుప్రభాతం.”


“ సుప్రభాతం కాదోయ్! సుప్రబోధం.అంటే మంచి బోధ. మనం ఎలాగూ చెప్పలేకపోతున్నాం.పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళనయినా చెప్పనీ.” అన్నాడు ఆనందరావు.


“ సర్లెండి. మీకు నేనెందుకు చెప్పడం?” అంటూ “ మాధవీ! అన్నయ్యేం చేస్తున్నాడు?” అని అడిగింది.


“ డాడీ సెల్ లో.. సారీ నాన్న సెల్ లో గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. నాకు ఇవ్వడం లేదు. నన్ను చూడనివ్వడం లేదు.” చెప్పింది ఉక్రోషంగా.


“ చూసేరా! అది మీరు చేసిన అలవాటే.” దెప్పిపొడిచింది మంజుల.


“ ఇప్పుడే ఒక అలవాటు మారింది కదా! డాడీ అనడం మాని నాన్న అనడం. అలాగే ఈ అలవాటూ మారుతుంది. “ సర్ది చెప్పేడు ఆనందరావు.


“ ఈ కాలం చదువులు ఇలా అయిపోయేయి.స్కూల్లో క్లాసులూ,ఇంటికొచ్చేక హోమ్ వర్క్ లూ అంతేకాని ఓ ఆటా లేదు,పాటా లేదు.” నిట్టూర్చింది మంజుల.


“ అందుకే గేమ్స్ ఆడుతున్నాను కదమ్మా సెల్ లో.” చెప్పేడు బుద్ధిగా సుపుత్రుడు వంశీ.


“ ఓహో! అలాగా అయితే భోజనానికి రావా? “ అడిగింది అమ్మగా.


“ ఎందుకు రాను? ఆకలి వేస్తుంది పెట్టమ్మా.”


“ పెట్టేను చూడు.” చెప్పింది మంజుల.


“ ఏదీ ఎక్కడ? “ అడిగేడు అబ్బాయి.


“ ఇదిగో! సెల్ లో చూడు. అన్నం,పప్పు,కూరా,పచ్చడీ అన్నీ వడ్డించి ఉన్నాయి. చూడు.”


“ ఏంటి మమ్మీ వేళాకోళం?” బుంగమూతి పెట్టేడు కొడుకు.


“ లేకపోతే ఏంటి? సెల్ లో గేమ్స్ చూస్తూ ఆటలు ఆడుతున్నాను అన్నావు కదా! అలాగే సెల్ లో ఈ భోజనం ఇమేజ్ చూస్తూ తింటున్నాననుకో.”


“ చూస్తే ఆకలి తీరిపోతుందా?” అడిగేడు అమ్మని.


“ మరి సెల్ లో గేమ ఆడితే బయట ఆడినట్లు అవుతుందా?” ఎదురు ప్రశ్నవేస్తూ చెప్పింది మంజుల “ ఇటుపైని సెల్ ఫోన్ జోలికి పోకుండా ఎంచక్కా బయటికెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్స్ తో ఆటలాడడం అలవాటు చేసుకో. సరదాకి సరదా, వ్యాయామానికి వ్యాయామం అవుతుంది.”


“ ఎక్స్ లెంట్ హోమ్ లెసన్. అదే... ఇంటి పాఠం.” చప్పట్లు కొడుతూ అన్నాడు తండ్రి ఆనందరావు.


( స్కూల్లో క్లాస్ రూమ్ లో )


“ టీచర్! టీచర్! గోపీ నా పెన్ తీసుకుని ఇవ్వడంలేదు టీచర్!” స్టూడెంట్ వంశీ కంప్లయింట్.


“ ఏం గోపీ! వంశీ పెన్ తీసుకున్నావా?” అడిగింది టీచర్.


“ లేదు టీచర్!” చెప్పేడు గోపీ.


“ నిజం చెప్పు.” గద్దించింది టీచర్.


“ నిజం టీచర్!” మళ్ళీ అదే అన్నాడు గోపీ.


“ సరే! వంశీ! నీ పెన్ గోపీ తీయలేదు అంటున్నాడు.” చెప్పింది టీచర్.


“ తీసేడు టీచర్! తీయడం నేను కళ్ళారా చూసేను.” చెప్పేడు వంశీ. వెంటనే టీచర్ “ గోపీ! ఈ పెన్ ఏనా నువ్వు తీసింది “ అని ఓ పెన్ చూపిస్తూ అడిగింది టీచర్.


“ ఇది కాదు టీచర్! “ అన్నాడు గోపీ.


“ ఆ దొరికిపోయేవు.ఇది కాదు అన్నావంటే ఇంకొకటి అనేగా అర్థం? నువ్వు అబద్ధం చెప్దామనుకున్నా నీ నోరు అబద్ధం చెప్పలేదు. తెలిసిందా? నిజం ఎప్పుడూ దాగదు. ఇప్పటినుండి ఎప్పుడూ అబద్దం చెప్పకు. వంశీకి పెన్ ఇచ్చేయ్.” చెప్పింది టీచర్.


“సారీ టీచర్! అలాగే.” అన్నాడు గోపీ.

* *

“ టీచర్! టీచర్! “ మళ్ళీ పిలిచేడు వంశీ.


“ మళ్ళీ ఏమైంది?” అడిగింది టీచర్.


“ గోపీ నా పెన్ దొంగిలించిన సంగతి మీకు చెప్పేసేనని నన్ను తిడుతున్నాడు టీచర్.” చెప్పేడు వంశీ.


“ నువ్వు తిరిగి తిట్టేవా?” అని అడిగింది టీచర్. లేదని చెప్పేడు వంశీ.


“ వెరీ గుడ్.గోపీకి నేను చెప్తానుగాని ముందు నీకో విషయం చెప్పనా?”


“ చెప్పండి టీచర్.”


“ గోపీ నీకో రూపాయి ఇచ్చేడనుకో. అది నువ్వు తీసుకోలేదనుకో. అప్పుడు ఆ రూపాయి ఎవరిదవుతుంది?” ప్రశ్న వేసింది టీచర్.


“ఇంకెవరిది. వాడిదే. గోపీదే.” చెప్పేడు వంశీ.


“ చూసేవా? అలాగే గోపీయే కాదు ఎవరైనా నిన్ను తిట్టినప్పుడు ఆ తిట్లను నువ్వు స్వీకరించకుండా ఉంటే ఆ తిట్లు వారికే చెందుతాయి. అంతేకాని నువ్వు బాధపడుతుంటే ఇంకా తిడతారు. పట్టించుకోకపోతే తిట్టి తిట్టి అలిసిపోయి ఊరుకుంటారు. తెలిసిందా? ఇదీ ఈవేళ నీకు నేను చెప్పే నీతి పాఠం.” ఉపదేశం చేసింది ఉపాధ్యాయురాలు.

“ చాలా మంచి విషయం చెప్పేరు టీచర్.నేను ఇకపై అలాగే చేస్తాను.” అన్నాడు వంశీ.

***శుభం***

గమనిక : పాఠకులు తమ అభిప్రాయాలను మనతెలుగుకథలు.కామ్ వారి అఫీషియల్ వాట్స్ అప్ నెంబర్ : 63099 58851 కు పంపవచ్చును. మనతెలుగుకథలు.కామ్ లో రచయిత ఇతర రచనలకు క్లిక్ చేయండి పరుగు తెచ్చిన ప్రమాదం ఎవరికెవరు ఏమవుతారో హేట్స్ ఆఫ్ టు వాట్స్ ఆప్ గురు దక్షిణ నేనూ మనిషినే అత్తారింట్లో దారేదీ ( హాస్య కథ ) యద్భావం తద్భవతి

ఒక్క క్షణం

అలా అర్థమైందా?

ఆనందం పరమానందం

రాధకు నీవేర ప్రాణం

రచయిత పరిచయం : పేరు : పతి.మురళీధర శర్మ ఉద్యోగం : భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ లో సీనియర్ సబ్ డివిజనల్ ఇంజనీర్ గా 2008 లో పదవీ విరమణ స్వస్థలం/నివాసం : విశాఖపట్నం రచనావ్యాసంగం ప్రారంభం : టీ.వీ.కొందాం నాటికతో. అది తే.15.03.1987. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రంలో ప్రసారితం. నా రచనలలోని వర్గాలు : కథలు, కథానికలు (చిన్న కథలు), బాలసాహిత్యం, కథలు, కవితలు, పద్యాలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, వ్యాసాలు , పదరంగం (పజిల్స్), హాస్యోక్తులు (జోకులు) నాటికలు (42), సూక్తిముక్తావళి, చింతన – ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రంలో ప్రసారితం సమస్యాపూరణలు(126) : దూరదర్శన్ హైదరాబాద్, విజయవాడ కేంద్రాలలోనూ, ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రంలోనూ ప్రసారితం “తప్పెవరిది” నాటిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారిచే చిత్రీకరించబడి సంచార రథంపై ప్రదర్శింపబడింది. నా రచనలు ప్రచురితమైన పత్రికలు దినపత్రికలు : ఆంధ్రభూమి,ఆంధ్రప్రభ,ఈనాడు వారపత్రికలు : ఉదయం,సుప్రభాతం,ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్,హైదరాబాద్ పక్షపత్రికలు : అక్షర తపస్మాన్,జిల్లా సాక్షరతా సమితి,చిత్తూరు మాసపత్రికలు : బాలరంజని, చిత్ర, స్వప్న, విశాలాక్షి, సాహితీకిరణం, సాహిత్యప్రసూన, సృజన విశాఖ, ప్రజ-పద్యం, విశాఖ సంస్కృతి అంతర్జాలపత్రికలు : ప్రతిలిపి, వాస్తవం (అమెరికా), ఆఫ్ ప్రింట్, తెలుగువేదిక, ఆంధ్రసంఘం పూనా 75వ వార్షికోత్సవ సంచిక “మధురిమ” 2017 చిరు సన్మానాలు : 1. సాహితీ సమితి, తుని వారిచే 2.పరవస్తు పద్యపీఠం, విశాఖపట్నం వారిచే దూరదర్శన్ హైదరాబాదు కేంద్రంలో ప్రసారితమైన సమస్యాపూరణ, వర్ణనలకు ఉత్తమ పూరణ, ఉత్తమ వర్ణనలుగా ఎంపికై యువభారతి వారిచే పురస్కారాలు భావగీతి – భావగీతికల సుమవనం (ముఖపుస్తక సమూహం/ఫేస్ బుక్ గ్రూప్) వారిచే హేవళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా నిర్వహించిన కవిత/పద్య/విశ్లేషణ పోటీలలో ఉత్తమ కవి/రచయితగా బహుమతులు, నగదు బహుమతి, ప్రశంసాపత్ర ప్రదానం “ధరిత్రి “ సాహితీ మిత్రుల సంగమం, మహబూబాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ వారిచే నిర్వహించబడిన తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి కవితలు , కథల పోటీలలో ఒక కథకూ, ఒక కవితకూ ప్రశంసాపత్ర ప్రదానం 2015 లో సృజన విశాఖ,గరిమ సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థలు నిర్వహించిన శ్రీ మన్మధ ఉగాది కవి సమ్మేళనంలో జ్ఞాపిక బహూకరణ 2016 లో సృజన విశాఖ ఏడవ వార్షికోత్సవ ఆత్మీయ జ్ఞాపిక బహూకరణ తే.09.04.2017 దీని ప్రజ – పద్యం ( లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు ) ఫేస్ బుక్ సమూహం వారి సామాజిక పద్యాల పొటీలో ప్రత్యేక సంచికతో పాటు జ్ఞాపిక బహూకరణ వసుధ ఎన్విరో లేబ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి సౌజన్యంతో RGB Infotain ఉగాది 2017 సందర్భంగా నిర్వహించిన కథల పోటీలో “ ఒక్క క్షణం “ కథకు ద్వితీయ బహుమతి ( రు.8000/-) ప్రదానం247 views0 comments
bottom of page